Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου

Σελίδα Facebook 

Δικτυωθείτε ενημερωτικό έντυπο κλάδου προσκοπικού δικτύου γενικής εφορείας

Το ΠΔ στο Σύστημα την ΠΕ και το ΣΕΠ


Έφορος Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου: Νικόλαος Κωνσταντινίδης e-mail : efdikiopeamth at sep.org.gr 

Υπεύθυνος για την υποστήριξη και αξιολόγηση του Προσκοπικού Προγράμματος, που απευθύνεται στους ενήλικες 18-30 ετών, σύμφωνα με τις Αρχές και τη Μέθοδο Αγωγής του Προσκοπισμού.


Επικοινωνήστε μαζί μας!!