2021

Ανακοίνωση 231 – 7ο Συνέδριο ΠΕ – Εκλέκτορες Mελών ΓΣ

Ανακοίνωση 232 – 7ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Υποψήφιοι

Ανακοίνωση 233 – Ανιχνευτικό Εργαστήριο με θέμα « Δημιουργία Ταινίας μικρού μήκους»

Ανακοίνωση 234 – Νέος Βοηθός Περιφερειακού Εφόρου ΑΜΘ