2020

Ανακοίνωση 218 – Ανιχνευτικά Εργαστήρια

Ανακοίνωση 219 – Αναστολή δράσεων και συγκεντρώσεων

Ανακοίνωση 220 – Διαδικασία Ανάδειξης ΑΣ 3ου Π Δράμας

Ανακοίνωση 221 – Διαδικασία Ανάδειξης ΑΣ 2ου Ν/Π Κομοτηνής

Ανακοίνωση 222 – Σύνθεση Επιτελικής Ομάδας ΠΕ ΑΜΘ 2020

Ανακοίνωση 223 – Υποψηφιότητα Ανάδειξης ΑΣ 3ου Π Δράμας

Ανακοίνωση 224 – Διαδικασία Ανάδειξης ΑΣ 4ου Ν/Π Καβάλας

Ανακοίνωση 225 – Αναστολή δράσεων και συγκεντρώσεων Προσκοπικών τμημάτων

Ανακοίνωση 226 – Υποψηφιότητα για την ανάδειξη Αρχηγού Συστήματος 2ου Ν/Π Κομοτηνής–Ανάδειξη μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Ανακοίνωση 227 – 7ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εξ’ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη

Ανακοίνωση 228 – Διαδικασία Ανάδειξης Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εξ’ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού συστήματος – Μέλη Ε.Π.Π

Ανακοίνωση 229 – Διαδικασία Ανάδειξης Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Εξ’ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικού συστήματος – Μέλη Ε.Κ.Σ

Ανακοίνωση 230 – 7ο Συνέδριο ΠΕ – Αναδείξεις μελών ΓΣ