Κλάδος Ανιχνευτών

Συλλογή Προσκοπικών Τραγουδιών

Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών

Έντυπο “Φάκελος Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου”

Έντυπο “Προωθητικό Φυλλάδιο Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου”


Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών: Τζούλια Γραμμενίδου e-mail : efanixnepeamth at sep.org.gr

Υπεύθυνος για την υποστήριξη και αξιολόγηση του Προσκοπικού Προγράμματος, που απευθύνεται στους νέους 15-18 ετών, σύμφωνα με τις Αρχές και τη Μέθοδο Αγωγής του Προσκοπισμού.


Επικοινωνήστε μαζί μας!!