ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 31 Θέμα: Οικονομικοί έλεγχοι.


Ξάνθη 16/02/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 31

 

Προς: Αρχηγούς Συστημάτων , Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης

Κοινοποίηση : Β. Γ.Ε.  κ. Δ. Καβούκη

 

Θέμα:     Οικονομικοί έλεγχοι.

 

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου μέρος 3ο παράγραφος 7, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι των διαχειρίσεων των Ε.Κ.Σ. των Συστημάτων και των Προσκοπικών Κέντρων για το 2015. Οι έλεγχοι θα διεξαχθούν εντός σαράντα (40) ημερών από την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης από τον Έφορο Οικονομικών της Π.Ε.

Καλούνται οι ΑΣ να αποστείλουν όλα τα σχετικά βιβλία, διπλότυπα, αποδείξεις, τιμολόγια, τον απολογισμό 2015 και τον προϋπολογισμό 2016 κατόπιν συνεννόησης με τον Έφορο Οικονομικών και Περιουσίας της Π.Ε. κ. Χαράλαμπο Νασσόπουλο τηλ. 6974377278 στα γραφεία της Περιφερειακής μας Εφορείας.

 Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι να γίνουμε καλύτεροι στη διαχείριση των οικονομικών των Κλιμακίων μας.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

           Σωτήρης Δ.  Στόικος

       Περιφερειακός Έφορος

Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_31 _2016_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ