Προσκοπικό Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Αν. Μακεδονίας και Θράκης 2016


1930941_10207210938445673_174668900626127237_n

Η Ανακοίνωση 30-2/2015, σχετικά με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του 2ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Η  Αίτηση Συμμετοχής (υποβάλλεται ηλεκτρονικά)

Κατηγορίες:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ