Δημόσιες Σχέσεις-Διαφύλαξη και προαγωγή της εικόνας του Σ.Ε.Π.


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   3

 

Προς  :   Αρχηγούς Συστημάτων  & τους Εφόρους της Περιφερειακής Εφορείας.

 

Θέμα :     Δημόσιες Σχέσεις-Διαφύλαξη και προαγωγή της εικόνας του Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

 

            Σε συνέχεια επιστολής του Γενικού Εφόρου προς τους Περιφερειακούς αλλά και μετά την διοικητική αλλαγή στην περιοχή μας οφείλουμε όλοι μας να διαφυλάξουμε και να προάγουμε την καλή εικόνα των Προσκόπων της Ανατολικής Μακεδονία-Θράκης στην τοπική κοινωνία.

            Η εύκολη πλέον πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επιβάλει στα Ενήλικα Στελέχη της Περιφέρειάς μας που τα χρησιμοποιούν επ’ ωφέλεια του Προσκοπισμού  να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με την ορθή χρήση τους, αλλά κυρίως ως προς το τι θα πουν ή θα γράψουν. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Διοίκηση καταβάλει διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση και προαγωγή της καλής εικόνας και φήμης του ΣΕΠ, κάτι που απαιτεί εθελοντική αλλά και επαγγελματική εργασία, με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, καθώς και οικονομικά και άλλα μέσα.

            Ειδικότερα υπενθυμίζεται και επισημαίνεται, ότι η καλή επικοινωνία της Προσκοπικής Κίνησης με το ευρύ κοινό, επιδιώκει 5 σημαντικά στοιχεία: Γνωριμία, Προβολή, Συμμετοχή, Επιρροή και Προσφορά.  Υπάρχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες για δημόσιες σχέσεις και εκπροσώπηση της Κίνησης στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, τις οποίες θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αξιοποιήσουμε. Η διαχείριση της δημοσίας εικόνας του Προσκοπισμού στην περιοχή μας λόγο του εύρους της, απαιτεί καλή προετοιμασία και προγραμματισμό, σωστή διαχείριση και χρήση τόσο των πληροφοριών όσο και των διαφόρων «εργαλείων» δημοσίων σχέσεων και αντικειμενική αξιολόγηση τόσο πριν την κάθε ενέργεια όσο και μετά (στόχος, ευκαιρίες και κίνδυνοι). Όπως είναι λογικό, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι εικόνες και τα μηνύματα που βγαίνουν προς τα έξω να προβάλλουν κάτι διαφορετικό, να έρχονται σε αντίθεση ή να δίνουν παραπλανητικά  μηνύματα σχετικά με την Αποστολή, το παιδαγωγικό και κοινωνικό έργο της Προσκοπικής κίνησης στην περιοχή.

            Για αυτό, παρακαλείστε όλοι, όταν πρόκειται να προβείτε σε προβολή του Προσκοπισμού μέσα από δράσεις σας, μέσω των τοπικών Μ.Μ.Ε. με Δελτία Τύπου αλλά και φυσική παρουσία, να το γνωστοποιείται έγκαιρα στον Περιφερειακό mail: peamth@sep.org.grόπως προβλέπει ο Κανονισμός αλλά και στον Έφορο Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων τηλ. 6974377278, mail: efepikpeamth@sep.org.gr. Επιπλέον εφόσον χρειάζεστε  υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ενέργειας δημόσιας επικοινωνίας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Έφορο Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων ώστε να σας βοηθά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουμε ήδη δρομολογήσει την πραγματοποίηση στην Περιφέρεια μας στην αρχή της Προσκοπικής χρονιάς, σεμιναρίου από ειδικό για τις Δημόσιες Σχέσεις. Τέλος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην Εφορεία Επικοινωνίας–Δημοσίων Σχέσεων αλλά και συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση θα βρείτε ένα υπόδειγμα Δελτίου Τύπου που θα πρέπει να ετοιμάζεται και να το στέλνετε προς έγκριση πριν αποσταλεί στα ΜΜΕ αλλά και ένα παράδειγμα Δελτίου Τύπου από κάποια Δράση.

            Με την πεποίθηση, ότι η επιδίωξη όλων μας στοχεύει στην καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση της Περιφέρειας και στην εξυπηρέτηση όλων των Βαθμοφόρων για την προαγωγή του Προσκοπικού έργου, σας καλώ να εφαρμόσουμε την παρούσα ανακοίνωση άμεσα.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Σωτήριος Δ. Στόικος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Aρχείο Ανακοίνωσης

Συνημμένα Ανακοίνωσης : DELTIO TYPOY ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2014

DELTIO TYPOY PAIDIKO XORIO THRAKIS  DELTIO TYPOY ΚΕΝΟ

Κατηγορίες:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ