1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αλεξανδρούπολης

Παραλία Αλεξανδρούπολης (κάτω από τα δικαστήρια) Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη

Τηλ. 2551031634

Αρχηγός Συστήματος: Καστρινίδης Στέλιος


Επικοινωνήστε μαζί μας!!