Χρήσιμα

Κανονισμοί

ΦΕΚ ΣΕΠ 27.09.1976

ΦΕΚ ΣΕΠ 17.02.1999

Εισηγητική Έκθεση “Αναθεώρηση Οργανισμού ΣΕΠ” 2004

Κανονισμός “Βασικές Διατάξεις”

Κανονισμός Διοίκησης

Κανονισμός Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης

Κανονισμός Οικονομικών

Κανονισμός Στολών

Κανονισμός Εκπαίδευσης

Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων (SOS) Σε ισχύ απο 01.04.2008

Έντυπα Συστήματος

 Έντυπα για τη συμμετοχή Μελών μας στον εορτασμό εθνικών επετείων

  • Επιστολή Α.Σ. προς Διευθυντές Σχολείων για τη διευκόλυνση συμμετοχής των Μελών μας σε παρελάσεις/καταθέσεις στεφάνων και
  • Ανακοίνωση 80/2008 του Γενικού Εφόρου με συνημμένη την Εγκύκλιο 92399/Γ2/14-07-2008 του Υπουργείου Παιδείας. 

Διαθέσιμα αρχεία:

  1. Επιστολή προς Διευθυντές, για συμπλήρωση (αρχείο word)
  2. Επιστολή προς Διευθυντές, συμπληρωμένο υπόδειγμα (αρχείο pdf)
  3. Ανακοίνωση Γ.Ε./Σ.Ε.Π. και Εγκύκλιος Υπουργείου (αρχείο pdf)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε σχετικό πρόβλημα με Διευθυντές σχολικών μονάδων, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον Έφορο Διοίκησης.

Έντυπα Δοικητικής Επικοινωνίας Συστήματος

Έντυπο Ερωτηματολόγιο Συστήματος

Έντυπο “Ημερολόγιο Αρχηγού Συστήματος”

Έντυπο “Συμβούλια στο ΣΕΠ”

Έντυπο Αξιολόγησης Συστήματος

Έντυπο Αξιολόγησης Προσκοπικού Έργου

Έντυπο Αξιολόγησης Δράσης

Έντυπο “Ετήσιο Πλάνο Δραστηριοτήτων”

Έντυπο “Ετήσιο Πλάνο Δραστηριοτήτων ανά Τμήμα”

Ενημερωτικό Έντυπο Βαθμοφόρου “Οργάνωση & Διοίκηση Συστήματος”

Ενημερωτικό Έντυπο Βαθμοφόρου “Οργάνωση & Διοίκηση του Σ.Ε.Π.”

Έντυπο “Ατομικά Στοιχεία Βαθμοφόρου” προς έκδοση εντολής διοίκησης

Έντυπο “Αίτηση Χορήγησης Εντολών”

Έντυπο “Αίτηση Συμμετοχής σε Εκπαίδευση”

Έντυπο “Οδηγίες προς την δημιουργία Φακέλου Κατασκήνωσης”

Έντυπο “Συλλογή Προσκοπικών Τραγουδιών”

Αγέλη Λυκοπούλων

Κανονισμός Κλάδου Λυκοπούλων

Οδηγίες ραψήματος σημάτων στολής

Εγκύκλιος “Προγραμματισμός στην Αγέλη Λυκοπούλων”

Βιβλίο “Ερασιτεχνικές Ασχολίες”

Οδηγία “Κριτήρια Αξιολόγησης”

Οδηγία “Η κατασκήνωση με μία ματιά”

Υλικό για Βαθμοφόρους του Κλάδου Λυκοπούλων | new!!!

Ομάδα Προσκόπων

Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων

Βασική εγκύκλιος 002/2008 (Μεταβολές στην Πρόοδο Προσκόπου, στην Άμιλλα Ενωμοτιών και στην εκπαίδευση των Στελεχών της Ομάδας Προσκόπων)

Εκπαιδευτικό Υλικό Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκόπων –Box.net folder

Έντυπα Ομάδας

‘Εντυπο “Προγραμματισμός Ομάδας – Μηνιαίοι Στόχοι”

‘Εντυπο “Προγραμματισμός Ομάδας – Παιδαγωγικοί Στόχοι”

Έντυπο “Προγραμματισμός Ομάδας – Χρονική Κατανομή Παιδαγωγικών Στόχων”

Έντυπο “Αξιολόγηση Δράσης Προσκόπου”

Έντυπο “Χρεωστικό Υλικού Ενωμοτίας”

 

Βιβλιογραφία

“Scouting for boys”

Τα έντυπα είναι από την σελίδα του  7ου Σύστηματος  Προσκόπων Καλαμαριάς