Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Προσκόπων της περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Πνευματικό Κέντρο Ιάσμου Ροδόπης. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η εκλογή αντιπροσώπων μελών για την Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Ευχαριστούμε τον Δήμο Ιάσμου για την παραχώρηση του πνευματικού κέντρου και την άψογη Συνεργασία.

Ξάνθη, 23/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 200

 

Προς: όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Κοινοποίηση: Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.
  Βοηθό Γενικό Έφορο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Θέμα: 5ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ.

 

Αγαπητοί μου,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω τη σύγκληση του 5ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειάς μας και σας ενημερώνω για τα παρακάτω ζητήματα.

 • Χρόνος

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Έναρξη: 10:00,  Λήξη: 14:00

 • Τόπος

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Ιάσμου.

 • Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) αποτελείται από τους Βαθμοφόρους: Καραλούδα Φανή (Ξάνθη), Καστρινίδη Στέλιο (Έβρος), Κωνσταντινίδη Νίκο (Δράμα), Μεγγίδη Δημήτριο (Καβάλα) και Παπακωνσταντίνου Αριστοτέλη (Ροδόπη).

 • Δικαίωμα συμμετοχής – Δήλωση ενδιαφέροντος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι που:

 • έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα esep) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.
 • έχουν απογραφεί για το τρέχον προσκοπικό έτος 2018-2019, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 • έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της θητευούσης ή προηγούμενης Γ.Σ.
 • δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
 • ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Απολογισμός εργασίας ΠΕ ΑΜΘ και εκλογές μελών Γ.Σ. ΣΕΠ

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Οργανωτική Επιτροπή για την προετοιμασία του Συνεδρίου!

 

Με προσκοπικού χαιρετισμούς,

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ανακοινώση_200_5ο_Προσκοπικό_Συνέδριο_ΠΕ_ΑΜΘ

 

 

 

 

Ξάνθη 4/1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 85

 

Προς:. Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Θέμα:. Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα  με  τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/2014, άρθρο 26), τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, άρθρο 1), την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.12.2017 και την ανακοίνωση 125 ΓΕ/ΣΕΠ, ορίστηκε η πραγματοποίηση του 18ου Πανελληνίου  Προσκοπικού  Συνεδρίου στην Αθήνα, από το Σάββατο 10 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018.

Προκειμένου να είμαστε έτοιμοι ως Περιφέρεια, σας ενημερώνω ότι συγκαλείτε Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας από το Σάββατο 13/1/2018 και ώρα 17:00  έως την Κυριακή 14/1/2018 και ώρα 17:00, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο «Γλάρος», στην Νέα Καρβάλη Καβάλας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα απαρτίζεται από τους:

 1. Μεγγίδη Διαλεκτό-Δημήτριο, Έφορο Διοίκησης ΠΕ ΑΜΘ
 2. Μεταξούδη Ελευθέριο, Αναπλ. Περιφερειακό Έφορο ΑΜΘ
 3. Νασσόπολο Χαράλαμπο Έφορο Οικονομικών και Περιουσίας

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Η συζήτηση για θέματα λειτουργίας και βελτίωσης της δραστηριότητας της Π.Ε. Α.Μ.Θ. (Σάββατο)
 2. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Δράσης (ΣΣΔ) του ΣΕΠ 2018-2027. (Κυριακή)
 3. Η επιλογή – ανάδειξη δώδεκα (12) ενηλίκων στελεχών ως εκπρόσωποι στο πανελλήνιου συνέδριο (Κυριακή)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή για τους Βαθμοφόρους στο Συνέδριο της ΠΕ ΑΜΘ ορίζεται στα 10€ για κάθε άτομο. Για το βράδυ του Σαββάτου, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας των Βαθμοφόρων στο Προσκοπικό Κέντρο «Γλάρος».

Με την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, θα οριστεί Προεδρείο, το οποίο και θα φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία του.

Προτεραιότητες ΣΣΔ

Ο ΣΣΔ θα κινηθεί σε τέσσερις προτεραιότητες

1. Οι Άνθρωποί μας

1α.  Ενήλικα Στελέχη (προσέλκυση, ανάθεση καθηκόντων, διαχείριση, συγκράτηση/ παραμονή)

1β.  Ευέλικτη Εκπαίδευση

1.γ  Προσφέροντας αναγκαίες δεξιότητες και πιστοποίηση

2. Ενδυναμώνουμε τους νέους (Youth Empowering)

2α.  Ανανεωμένο, καινοτόμο και ελκυστικό Προσκοπικό Πρόγραμμα

2β.  Προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, περιπέτεια, δράσεις στην ύπαιθρο

2γ.  Κοινωνικός αντίκτυπος και προσφορά

3. Μία Κίνηση για όλους

3α.  Στρατηγική για μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στην κοινωνία

3β.  Αύξηση του χρόνου παραμονής των μελών στην Κίνηση

 4. Μια διαφορετική εικόνα

4α.  Δημιουργία ισχυρής και σύγχρονης ταυτότητας

4β.  Αποτελεσματική επικοινωνία της  Αποστολής και του έργου του Προσκοπισμού

4γ.  Χτίζοντας στρατηγικές συμμαχίες

Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες υποστηρίζονται από τις παρακάτω βασικές λειτουργίες που αντιστοιχούν σε ένα Σύγχρονο Οργανισμό:

▪  Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων του Ιδρύματος και εξεύρεση νέων

▪  Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από την Κεντρική Διοίκηση

▪  Σύγχρονη, αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση με διαφάνεια και λογοδοσία

Για αυτό παρακαλώ όλα τα ενήλικα στελέχη να συζητήσουν σε συμβούλια Συστήματος τις τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες και εφόσον υπάρχουν, να διατυπώσουν προτάσεις. Η Περιφερειακή Εφορεία καταρτίζει προτάσεις τις οποίες και θα κοινοποιήσει κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

Εκπρόσωποι Περιφερειακής Εφορείας

Σχετικά με  την εκπροσώπηση μας στο Πανελλήνιο Συνέδριο, σύμφωνα με την Ανακ 125 του ΣΕΠ ως Περιφερειακή Εφορεία θα εκπροσωπηθούμε με δώδεκα (12)  άτομα. Κατά την διάρκεια  του συνεδρίου μας , παρακαλώ όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο συνέδριο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους .

Σχετικά με το Πανελλήνιο Συνέδριο μπορείτε να διαβάσετε την Ανακ 125 του ΣΕΠ.

Αδελφοί μου,

Αντιλαμβανόμενοι την σημασία που έχει το 18ο Προσκοπικό Συνέδριο για την πορεία της Κίνησής μας, σας καλώ να εργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε τα αποτελέσματά των εργασιών μας να είναι αποδοτικά και να συμβάλλουν στον κοινό στόχο.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ανακοινώση_185_Συνεδρίου_2018

 

15241263_10210314131356961_1302313489246082475_n

Την Κυριακή 4/12 πραγματοποιήθηκε το 3ο Προσκοπικό Συνέδριο Αν. Μακεδονίας και Θράκης στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αμυγδαλεώνα – παλιό Καπνομάγαζο.

Κυρία εργασία του ήταν η  Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων».

Κατά την διάρκεια του έγινε αναφορά από τον Περιφερειακό Έφορο για την πορεία του τριετούς πλάνου ανάπτυξης και από τους εφόρους της Περιφέρειας αναφορά στις κύριες ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2016 και σε αυτές που έχουν προγραμματιστεί για το 2017.

Απονεμήθη αναμνηστική πλακέτα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος κ. Πουρσαϊτίδη Δημήτριο και στον Αρχηγό Ιδρυτή του 5ου Συστήματος κ. Τσαχαλίδη Θόδωρο. Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησε με την παρουσία του, ως εκπρόσωπος της Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας κ. Νικόλαος Ξανθόπουλος.

Για ακόμη μια φόρα ήταν κοντά μας οι Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης.

Η προετοιμασία και η φιλοξενία από το 5ο Σύστημα Αερόπροσκόπων Αμυγδαλεώνα ήταν άψογη, και όλοι μαζί δώσαμε την υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούμε… χωρίς κάλπη αυτή τη φόρα.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Βίντεο που προβλήθηκαν κατά την διάρκεια του Συνεδρίου

Στιγμές από την Προσκοπική Δραστηριότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΑΜΘ) το έτος 2016.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2016

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 57

Ξάνθη, 09/11/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 57 / 1

Προς: όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Κοινοποίηση: Βοηθό Γενικό Έφορο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
  Εφορεία Διοίκησης Γενικής Εφορείας
  Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.
Θέμα: 3ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Σχετικά: Π.Δ. 71/16-04-2014 (ΦΕΚ 115Α/12-05-2014)
  Εγκύκλιοι Γενικού Εφόρου 24 & 25/2016

Αγαπητοί μου,

Με ιδιαίτερη χαρά και σε εφαρμογή του Οργανισμού Σ.Ε.Π. συγκαλώ το 3ο Προσκοπικό Συνέδριο της Περιφέρειάς μας και σας ενημερώνω για τα επιμέρους θέματα που αφορούν την οργάνωση και την διεξαγωγή του. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24/2016, ένα από τα θέματα του Συνεδρίου θα είναι η “Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»”. Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα αναδειχθούν τα 12 από τα 13 μέλη της Γενικής Συνέλευσης που αναλογούν στην Περιφέρειά μας όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο 25/2016. Σημειώνεται ότι την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων καταλαμβάνει αυτοδίκαια ο Περιφερειακός Έφορος, για χρόνο ίσο με το χρόνο της Εντολής Διοίκησής του.

 • Χρόνος – Τόπος

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης στις 09:30 και ώρα λήξης στις 19:30. Οι εργασίες του θα λάβουν χώρα στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αμυγδαλεώναπαλιό Καπνομάγαζο.

 • Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (ΟΕΣ) αποτελείται από τους Βαθμοφόρους: α) Μαρία Μυλωνίδου, Αρχηγό 5ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Αμυγδαλεώνα, β) Βασίλειο Κατιρλιώτη, Βοηθό Περιφερειακό Έφορο και γ) Αριστοτέλη Παπακωνσταντίνου, Βοηθό Περιφερειακό Έφορο.

 •  Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι που:

 1. έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης/έγκρισης του αρμοδίου Εφόρου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.
 2. έχουν απογραφεί για την προσκοπική περίοδο 2016-2017, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 3. έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της θητεύουσας ή προηγούμενης Γ.Σ.
 4. δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

 

 • Υποψήφιοι για την Γ.Σ. / Δικαίωμα, χρόνος και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα της προηγούμενης ενότητας (“Δικαίωμα συμμετοχής –Δήλωση Ενδιαφέροντος”) και επιπλέον
 2. έχουν τουλάχιστον διετή θητεία Βαθμοφόρου και
 3. Πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην Περιφερειακή Εφορεία το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή του Συνεδρίου. Με δεδομένο ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τρεις Βαθμοφόρους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας υπάρχει συνημμένη στην Εγκύκλιο 24/2016 (Υπόδειγμα αρ. 1).

 

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Συστημάτων να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις εργασίες του Συνεδρίου και με την υποβολή υποψηφιοτήτων:

 1. Απογραφή των Βαθμοφόρων
 1. Άμεση υποβολή προτάσεων για έκδοση Εντολών Διοίκησης ή για ανανέωση όσων Εντολών επίκειται η λήξη τους εντός της περιόδου 29/11 – 04/12, ώστε μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου να έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο Έφορο όλες οι Εντολές Διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24/2016 “Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου η Περιφερειακή Εφορεία θα καταρτίσει πίνακα Βαθμοφόρων, ο οποίος θα επικυρωθεί από την Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας, με τους έχοντες σύμφωνα με τα παραπάνω δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο – Διαδικασία Ανάδειξης. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν θα εκδοθούν νέες Εντολές Διοίκησης. Κατόπιν αυτού, καλούνται οι αρμόδιοι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έκδοση νέων Εντολών Διοίκησης ή για την έγκαιρη πρόταση ανανέωσης υφιστάμενων Εντολών Διοίκησης που πρόκειται να λήξουν εντός του ανωτέρω πενθημέρου.”
 1. Συμπλήρωση/διόρθωση των ατομικών στοιχείων των Βαθμοφόρων και των στοιχείων επικοινωνίας στο e-sep.

 

Με νεώτερη Ανακοίνωση θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα υπόλοιπα ζητήματα του Συνεδρίου, όπως θεματολόγιο/εισηγήσεις, πρόγραμμα συνεδρίου, αιτήσεις συμμετοχής, κόστος κλπ. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όσα προβλέπονται στον Οργανισμό Σ.Ε.Π., στον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 2ο, άρθρο 4, παρ. 4.1) καθώς και στις Εγκυκλίους 24 και 25/2016.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Οργανωτική Επιτροπή για την προετοιμασία του Συνεδρίου!

 

Με προσκοπικού χαιρετισμούς,

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

 

Με σύνθημα “Φάρος μας τα χαμόγελα” πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιανουαρίου στην Αλεξανδρούπολη, το 2ο Προσκοπικό Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το συνέδριο έλαβε χώρα στις φιλόξενες εγκαταστάσεις της Καππαδοκικής Εστίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καππαδοκών Ν. Έβρου “Οι Τρεις Ιεράρχες”. Συμμετείχαν περίπου 65 Βαθμοφόροι ενώ τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησε, με εύστοχες παρεμβάσεις, και αντιπροσωπεία της δραστήριας Ένωσης Παλαιών Προσκόπων Αλεξανδρούπολης.

Την πρώτη ημέρα, ο Περιφερειακός Έφορος κ. Σωτήριος Στόικος κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου μεταξύ άλλων υπενθύμισε  τον ουσιαστικό ρόλο των Βαθμοφόρων και την ευθύνη της αποστολής που έχουν αναλάβει έναντι όχι μόνο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων αλλά και έναντι των παιδιών και των γονέων τους και της κοινωνίας γενικότερα. Ακολούθησε η ανάδειξη του Προεδρείου, το οποίο απαρτίστηκε από τους Βαθμοφόρους κκ Αριστοτέλη Παπακωνσταντίνου (Έφορος Διοίκησης), Δημήτρη Τρακανιάρη (Αρχηγός Ομάδας) και Σοφία Γούναρη (Αρχηγός Κοινότητας). Υπεύθυνος για την συγκέντρωση των πορισμάτων προτάθηκε και ορίστηκε ο κ. Χαράλαμπος Νασσόπουλος (Έφορος Οικονομικών και Περιουσίας).

Στη συνέχεια οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρεις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για ειδικότερα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες του προσκοπισμού στα όρια της Περιφερειακής Εφορείας. Συγκεκριμένα:

 • η κ. Φανή Καραλούδα (Βοηθός Περιφερειακού Εφόρου) επισημαίνοντας την ανάγκη της διαρκούς και συντονισμένης παρουσίας σε ζητήματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος πρότεινε μια σειρά από δράσεις κοινωνικής προσφοράς που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από τους Προσκόπους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • ο κ. Δημήτριος – Διαλεχτός Μεγγίδης (Έφορος Εκπαίδευσης) αναφέρθηκε στα Προσκοπικά Κέντρα της περιοχής και ειδικότερα στην βελτίωση και την περαιτέρω αξιοποίησή τους μέσω της κατηγοριοποίησής τους με κριτήριο την τοποθεσία τους, τις προσφερόμενες παροχές κα.
 • τέλος, ο κ. Άκης Καραγιάννης (Αρχηγός Ομάδας) αναφέρθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης της ειδικότητας των Ναυτοπροσκόπων με την αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και των υλικών μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια, με στόχο την γνωριμία και ενασχόληση με τον ναυτοπροσκοπισμό από όλους του προσκόπους της περιοχής.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρεμβάσεις από τους Συνέδρους. Η ενότητα αυτή ολοκληρώθηκε με την επεξεργασία των εισηγήσεων και την ανταλλαγή απόψεων στους Κύκλους συζήτησης, οι οποίοι έφεραν την ονομασία περιοχών της Καππαδοκίας: Μυστί, Νίγδη, Σινασός, Καισάρεια.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με την παρουσίαση και αξιολόγηση των πεπραγμένων της προσκοπικής χρονιάς 2014-2015 από τον Περιφερειακό Έφορο και τους διοικητικούς εφόρους. Ακολούθησε δείπνο στην Λ.Α.Φ.Α.

Την Κυριακή, δεύτερη μέρα του συνεδρίου, συνεχίστηκε η παρουσίαση των πεπραγμένων της περσινής χρονιάς από του Εφόρους Κλάδων (Λυκοπούλων, Προσκόπων, Ανιχνευτών και Προσκοπικού Δικτύου). Έπειτα ο λόγος δόθηκε στους Αρχηγούς Συστημάτων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τον απολογισμό των δραστηριοτήτων τους και να αναφερθούν στους στόχους της τρέχουσας χρονιάς.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την ανάγνωση των πορισμάτων, όπως αυτά είχαν προκύψει στου κύκλους συζήτησης, και την τελική ψήφισή τους. (Αναμένεται η δημοσίευσή τους).

 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου και με την ευκαιρία της συνάντησης τους, οι Βαθμοφόροι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκοψαν την Κυριακή την καθιερωμένη Βασιλόπιτά τους. Τυχεροί ήταν ο κ. Βαγγέλης Κομήτης, Αρχηγός του 2ου Συστήματος Προσκόπων Καβάλας, και το 2ο Σύστημα Προσκόπων Αλεξανδρούπολης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καππαδοκών, κ. Θεοφάνης Ισαακίδης, ο οποίος απευθύνοντας εγκάρδιο χαιρετισμό μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εθελοντικών φορέων, η οποία και υπαγόρευσε την φιλοξενία του Συνεδρίου.  Με το πέρας του συνεδρίου, οι Πρόσκοποι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον κ. Ζήση Μπουρμάδη στο αξιόλογο μουσείο του Συλλόγου Καππαδοκών, με εκθέματα που συγκινούν και ξυπνούν μνήμες, που ζωντανεύουν αφηγήσεις και ταξιδεύουν τον επισκέπτη στην περιοχή της Καππαδοκίας.

Θερμές ευχαριστίες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καππαδοκών Ν. Έβρου για την στήριξη που παρείχε στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου καθώς και στον κ. Τριαντάφυλλο Χριστόφα (Ένωση Παλαιών Προσκόπων Αλεξανδρούπολης) για την φωτογραφική κάλυψη.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.