Ανακοίνωση 201

Ξάνθη 22/04/2019

2η Ναυταθλητικοί Αγώνες Π.Ε. Α.Μ.Θ.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

Οι αγώνες διοργανώνονται και εποπτεύονται από την Π.Ε. Α.Μ.Θ. το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Μαΐου 2019

 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ.

Η γραμματεία των αγώνων θα είναι στο γραφείο του Α.Σ. του 1ου Συστήματος Ν/Π Αλεξανδρούπολης

 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην θαλάσσια περιοχή ανοικτά του 1ου Συστήματος Ν/Π Αλεξανδρούπολης.

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ –ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

α) Κωπηλασία – μικρή κατηγορία
Λέμβαρχος: Βαθμοφόρος με πτυχίο Ναυτικής Προπαίδευσης / Λεμβάρχου
Πλήρωμα: 4 έως 6 Ναυτοπρόσκοποι

β) Κωπηλατικό ¨SLALOM ¨ κατηγορία ¨OPEN¨ χωρίς ΠΗΔΑΛΙΟ
Κυβερνήτης: Βαθμοφόρος με πτυχίο Ναυτικής Προπαίδευσης / Λεμβάρχου
Πλήρωμα : 4 έως 6 Ναυτοπρόσκοποι.
Το συγκεκριμένο Αγώνισμα έχει ως σκοπό να αναδείξει την δεξιοτεχνία τόσο του πληρώματος όσο και του
Λεμβάρχου. ( αναλυτικά του αγωνίσματος εμπεριέχονται στις ¨Οδηγίες πλού¨

γ) Ιστιοπλοΐα βαθμοφόρων
Κυβερνήτης: Βαθμοφόρος με πτυχίο Κυβερνήτου
Ύπαρχος: Βαθμοφόρος με πτυχίο Ναυτικής Προπαίδευσης / Λεμβάρχου
Πλήρωμα: 4 έως 6 άτομα, Ανιχνευτές, Βαθμοφόροι.

Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες των ιστιοδρομιών, καθώς και του τύπου του στίβου, θα υπάρχουν στις οδηγίες πλου.

 1. Πρόγραμμα αγώνων

Οι ώρες που αναγράφονται στο παρακάτω πρόγραμμα, είναι οι ώρες που θα καταβληθεί προσπάθεια να δίνονται οι εκκινήσεις. Συνεπώς οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνονται νωρίτερα και οι αντίστοιχες συναντήσεις κυβερνητών για το κάθε αγώνισμα, επίσης θα πραγματοποιούνται νωρίτερα.
Η απασχόληση των Τμημάτων κατά τη διάρκεια του διημέρου και όσο δεν συμμετέχουν σε αγωνίσματα είναι ευθύνη των Αρχηγών Τμημάτων και Αρχηγών Συστημάτων.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Η σύνθεση των πληρωμάτων θα πρέπει να δηλώνονται εγγράφως στην Επιτροπή Αγώνων με την κατάθεση κατάστασης πληρώματος στη Γραμματεία Αγώνων το αργότερο μέχρι τις 09:00 την Κυριακή 19 Μαΐου 2019
Οι δηλώσεις συμμετοχών κατατίθενται από τους Αρχηγούς Συστημάτων ή τους εκτελούντες χρέη Αρχηγών Συστημάτων. Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη ονοματεπώνυμα και στοιχεία των συμμετεχόντων.

Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης που αφορούν τους κυβερνήτες και την Επιτροπή Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ανεπαρκούς κατάστασης πληρώματος σε οποιοδήποτε αγώνισμα επιφέρει την ακύρωση του σκάφους.

Σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος συμμετοχής ή στην σύνθεση των πληρωμάτων, κυβερνητών, ταυτοποίησης σκάφους, θα επιλύεται από την Επιτροπή Ενστάσεων των Α/Σ των συστημάτων που συμμετέχουν και μόνο με πλειοψηφική απόφαση αυτών.

 1. Δηλώσεις

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται ως εξής : 5€/ατομο

 1. Επιτροπή Αγώνων – Επιτροπή Ενστάσεων – Γραμματεία Αγώνων
 • Η Επιτροπή Αγώνων είναι υπεύθυνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την διεξαγωγή των αγώνων.

 • Η σύνθεση της Επιτροπής αγώνων θα ανακοινωθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2019
 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ
 2. 1. Σε περίπτωση παράβασης των κανονισμών του μέρους 2 RRS ( όταν τα σκάφη συναντώνται ) θα

εφαρμόζεται με μια διαφοροποίηση ο κανόνας 44.2 των RRS ( στροφή 360ο )

 1. 2. Σε περίπτωση παράβασης του κανόνα 1 RRS (επαφή σε σημείο ) θα εφαρμόζεται ο κανόνας 31.1 των

RRS (στροφή 360ο )

 1. 3. Για παραβάσεις του κανόνα 42 (πρόωση ) οι ποινές θα αναγράφονται αναλυτικά στις οδηγίες πλου.

 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ.

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται στην γραμματεία των αγώνων.

 1. 11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΕΠΑΘΛΑ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
  1. Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας.
 • ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Τα τμήματα από άλλες πόλεις θα φιλοξενηθούν στο 1ο Σύστημα Ν/Π Αλεξανδρούπολης.
 • Οι γονείς όλων των συμμετεχόντων θα πρέπει να προσκληθούν από τους Αρχηγούς Τμημάτων να παρακολουθήσουν τους αγώνες η και να παρευρεθούν στην τελετή απονομών.

Άλλα θέματα και σημεία προσοχής

 • Σε όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν στολή πληρώματος: καπέλο jockey, μπλουζάκι άσπρο ή μπλουζάκι Συστήματος ή μπλουζάκι γαλάζιο polo ΣΕΠ, προσκοπική μαντίλα και προσκοπικό παντελονάκι.
 • Η ύπαρξη άγκυρας σε κάθε σκάφος κρίνεται απαραίτητη για λόγους ασφαλείας. Σκάφη που θα συμμετέχουν σε αγωνίσματα (είτε κωπηλασίας είτε ιστιοπλοΐας) χωρίς άγκυρα θα ακυρώνονται.
 • Η τροφοδοσία – διοικητική μέριμνα για τα πληρώματα κατά τη διάρκεια του διημέρου είναι ευθύνη της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Με προσκοπική Αγάπη

Σωτήριος Στόικος

Περιφερειακός Έφορος

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ξάνθη, 5/10/2017

Αρ. Πρωτ. 158

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  79

Προς: τους Βαθμοφόρους του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας
τα Μέλη της Ε.Κ.Σ. του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας
τους Εφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Θέμα: Διαδικασία Ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος

 

 

Αγαπητοί μου,

Έπειτά από την παραίτηση του Αρχηγού του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας κ. Σάββα Κελεσίδη, πρέπει να διεξαχθεί η Διαδικασία Ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος όπως προβλέπει ο “Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Ε.Π.” (Μέρος 4ο – 2.19).

 • Πρόταση υποψηφίων – Προσόντα

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, καλώ τους Βαθμοφόρους και την Ε.Κ.Σ. του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας καθώς και τους Εφόρους της Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπως προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος. Επισημαίνεται ότι για να προτείνουν υποψήφιο, εφόσον το επιθυμούν, οι μεν Βαθμοφόροι πρέπει να έχουν ενεργή Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστο 12 μηνών, η δε Ε.Κ.Σ. να λάβει σχετική απόφαση μετά από ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. Οι προτάσεις υποψηφίων, απευθυνόμενες στον Περιφερειακό Έφορο θα πρέπει να υποβληθούν εντός 20 ημερών από την παρούσα Ανακοίνωση, δηλαδή μέχρι και τις 25/10/2017.

Τα πρωσωπα που κατά τα ανωτέρω θα προταθούν ως υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. να αποδεχθούν εγγράφως την προταθείσα υποψηφιότητά τους,
 2. να διαθέτουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου του Σ.Ε.Π., όπως ορίζονται στο ανωτέρω Κανονισμό (Μέρος 4ο – 2.1). Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν:
 • Ελληνική Ιθαγένεια
 • Έμπρακτη προσήλωση στις αρχές, το σκοπό και τη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
 • Πνευματικές και σωματικές ικανότητες ανάλογες με τα καθήκοντα που πρόκειται να τους ανατεθούν
 • Πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης
 • Βεβαιωτικό παρακολούθησης αρχικής εκπαίδευσης
 • Ηλικία από είκοσι τρία (23) έως πενήντα (50) έτη

Σημειώνεται πως, αν αναδειχθεί μέλος Ε.Κ.Σ. ή φιλοπρόσκοπος, πρέπει εντός έξι (6) μηνών να αποκτήσει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα Βαθμοφόρου.

 1. να υποβάλλουν Σχέδιο Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού και Σχέδιο Ετησίου Προγράμματος έχοντας συζητήσει της προτάσεις τους με τους Αρχηγούς των Τμημάτων.
 • Έγκριση υποψηφιοτήτων

Για την έγκριση των υποψηφιοτήτων συστήνεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α) Σωτήριο Στόικο (Περιφερειακό Έφορο), β) Μεγγίδη Διαλεκτό-Δημήτριο (Έφορο Διοίκησης) και γ) Κατιρλιώτη Βασίλειο (Βοηθό Περιφερειακό Έφορο). Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι να παρέχει την κατά πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη της για τις προταθείσες υποψηφιότητες, έχοντας προηγουμένως λάβει συνέντευξη από κάθε υποψήφιο και έχοντας εκτιμήσει τα υπό στοιχεία 1-3 προβλεπόμενα.

 • Συνεδρίαση Ανάδειξης

Η Συνεδρίαση Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 22/10/17  και ώρα 11:00 στην έδρα του Συστήματος (Εργατικές Κατοικίες Προφήτη Ηλία). Στη συνεδρίαση αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Βαθμοφόροι με ενεργή Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία να περιλαμβάνει έξι (6) τουλάχιστον μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως του Αρχηγού Συστήματος. Ως παρατηρητές δικαιούνται να παρευρίσκονται και οι Βαθμοφόροι ή τα Μέλη της Ε.Κ.Σ. που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται παράσταση με αντιπρόσωπο.

Αγαπητοί μου,

Η προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων θα πρέπει να κατευθύνεται προς την υπόδειξη και ανάδειξη ατόμων κατάλληλων, που θα προσφέρονται να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο και να διαθέτουν το χρόνο που χρειάζεται, θα απολαμβάνουν της εκτίμησης της κοινωνίας και των τοπικών αρχών, θα μπορούν να προάγουν το έργο των Βαθμοφόρων στο Σύστημα και θα εκπαιδεύονται διαρκώς ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, όσο διαρκεί η θητεία τους.

Με την πεποίθηση ότι η επιδίωξη όλων μας στοχεύει στην ανάδειξη των ικανότερων για την προαγωγή του Προσκοπικού Έργου, σας καλώ να επιδείξετε την υπευθυνότητα που απαιτείται για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας.

 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Ανακοίνωση_79:_Ανάδειξη-Α.Σ._4ΝΠ_Καβάλα_2017

14907754_1236727436350675_2039269992_o

…ξεκίνησε όταν οι Πρόσκοποι της Κομοτηνής ανέβηκαν στο λεωφορείο και ξεκίνησαν για ένα μέρος γνώριμο, ζεστό και όμορφο που φιλοξενεί αναμνήσεις χρόνων.

Το Προσκοπικό Κατασκηνωτικό Κέντρο «Αλκυών» ήταν έτοιμο να φιλοξενήσει, στη ζεστασιά των χώρων του και στην ομορφιά της φύσης που το περιβάλει, λυκόπουλα, πρόσκοπους και βαθμοφόρους του 2ου συστήματος Ναυτοπροσκόπων και του 5ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Κομοτηνής.

Όταν ο «Baloo» έγινε μάγειρας και οι «Gostbusters» προσπαθούσαν να διώξουν το «κακό», σχεδόν, 50 πρόσκοποι πέρασαν δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, περιπέτεια, νέες γνώσεις, εμπειρίες και έντονα συναισθήματα.

Σημαντική στιγμή του διημέρου, 29-30 Νοεμβρίου, ήταν η άφιξη της ναυτοπροσκοπικής λέμβου «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», ο ερχομός της οποίας σηματοδοτεί την αρχή της έμπρακτης και συνεχούς ενασχόλησης των προσκόπων με την ναυτοπροσκοπική ειδικότητα. Η πρώτη επαφή των ναυτοπρόσκοπων με τη λέμβο κατάφερε να ενθουσιάσει ακόμα και αν αυτή δεν έγινε εν πλω.

Λυκόπουλα, πρόσκοποι και βαθμοφόροι έπαιξαν, έμαθαν και δημιούργησαν.
Ήταν ένα διήμερο διαφορετικό από τα άλλα…

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

 

13340916_615921098565816_565790150_o

Τα λυκόπουλα του 2ου συστήματος Κομοτηνής, 5ου Κομοτηνής και 2ου Ξάνθης, βρέθηκαν στο Κ.Ε.Ν.Υ (Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων Υπερηρώων) Αλκυώνας, προκειμένου να εκπαιδευτούν για την πανελλήνια κατασκήνωση. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν πολλούς υπερήρωες, όπως τον Μύες-man, τον Κήπουρ-man, τον Μπαχ-man κα, και να περάσουν από κάθε είδους δοκιμασία. Οι εκπαιδευτές υπερήρωες έκριναν πως τα λυκόπουλα είναι έτοιμα για την κατασκήνωση, πόσο μάλλον όταν δεν δίστασαν το βράδυ, να βρουν όλα τα φίλτρα που έκλεψαν οι κακοί, για να μας αποδυναμώσουν! Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται ούτε φίλτρα, ούτε μαγικές ικανότητες… η δύναμη της φιλίας αρκεί!

Ραντεβού στην… Φτου ξελευθερίααα!

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Untitled design

«Μια φορά πρόσκοπος, πάντα πρόσκοπος». Το προσκοπικό αυτό απόφθεγμα έγινε πράξη ζωής για τον Απόστολο (Τόλη) Κιτσικόπουλο, όπως συμβαίνει με όλους όσους πίστεψαν αληθινά στην προσκοπική ιδέα. Νωρίς έφυγε από τη ζωή ένα άξιο στέλεχος του προσκοπισμού, που υπηρέτησε το θεσμό στα καλύτερά του χρόνια και έφτασε το 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καβάλας ως αρχηγός του να ζήσει μια από τις καλύτερες προσκοπικές του περιόδους. Ο Απόστολος Κιτσικόπουλος πορεύτηκε σ’ όλη του τη ζωή με βάση τα ιδανικά του προσκοπισμού, την καλή πράξη, τη συνεργασία, την αγάπη στο συνάνθρωπο και στη φύση. Οι παλιοί και οι νεότεροι πρόσκοποι θα τον έχουμε ως παράδειγμα προς μίμηση. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Καβάλας, την οποία πολύ αγάπησε και το οποίο θα τον σκεπάσει.


Kειμένο Γ. Φωτιάδου

Πρώην Αρχηγός 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας

936686_10204757756286437_4541530646767865696_n

Τα μέλη του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας ξεκίνησαν την  προσκοπική τους χρονιά με δράση για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Μεσόγειος ΣΟΣ με καθαρισμό ακτής μετά το κάλεσμα του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ. Η συμμετοχή στη δράση ήταν πολύ ικανοποιητική, γιατί συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 40 άτομα, που συνεργάστηκαν αρμονικά για ένα καλύτερο περιβάλλον. Ο καιρός ευνόησε για την προσφορά στον τόπο, στο περιβάλλον που πλήττεται, αλλά και για να έρθουν πιο κοντά όλοι μεταξύ τους. Δυστυχώς η θάλασσα δεν ήταν με το μέρος τους κι έτσι η προγραμματισμένη κωπηλασία δεν πραγματοποιήθηκε. Η υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ Κιβωτός  Χάϊδω  Παπαδημητρίου μίλησε στα παιδιά για τις εξαρτήσεις γενικά και πώς μπορούμε με τις ενασχολήσεις μας να τις ελέγξουμε καλύτερα και ειδικά στο πώς θα προβλέψουμε έγκαιρα το πρόβλημα στην αρχή του. Γονείς και παιδιά, πρόσκοποι και φίλοι αλλά και οι ίδιες οι δημοτικές αρχές φόρεσαν γάντια και έδωσαν το παράδειγμα στο πώς η ίδια η φύση μας ενώνει, μας συμφιλιώνει, μας θεραπεύει και μας κρατάει ψυχή τε και σώματι υγιείς. Δεν έλειψαν οι χαρούμενες φωνές των παιδιών, τα παιχνίδια, τα χωρατά και τα τραγούδια.  Μετά το πέρας της δράσης ειδικά έντυπα του προγράμματος ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΟΣ συμπληρώθηκαν από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έδρασαν χωρισμένοι σε ομάδες των 5 ατόμων. Κρατήθηκαν ειδικά στατιστικά στοιχεία που θα αποσταλούν στους υπεύθυνους του προγράμματος, σαν εφόδιο για το μέλλον. Την κοινή δράση των Ναυτοπροσκόπων και του ΚΕΘΕΑ Κιβωτός στήριξαν  ο Δήμο Καβάλας, και συγκεκριμένα η  Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής κ. Πρασσά αλλά και οι χορηγοί ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. και Αφοί Φελλαχίδη, τους οποίους θερμά ευχαριστούν όπως και όλο τον κόσμο που ανεξαρτήτως ηλικίας γνώρισε την ουσία του προσκοπισμού.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

10ΚΩΠΟΣ ΜΕ ΙΣΤ (2)

Το πρακτικό μέρος εκπαίδευσης 51ης Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους το οποίο είχε προγραμματιστεί για τις 5 – 10/9/2014 αναβάλετε λόγω των ακραίων καιρικών φαινόμενων τα όποια αναμένονται συμφώνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.
Σύντομα θα ανακοινωθούν από την εφορεία εκπαίδευσης της Γ.Ε.  οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής.

b0a5d3fa5c35734ae189a607aaf4ffcb_XL

Η ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων της Περιφερειακής μας εφορείας για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευομένων της 51ης Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους προγραμμάτισε Ιστιοπλοΐα στον Νεώσοικο Ν.Καρβάλης στις 24/8/2014 και 31/8/2014. Για οποιαδήποτε απορεία και πληροφορία επικοινωνήστε με τον Εφ. Ν/Π Παναγιώτη Μεταξούδη.

Αρχείο Ανακοίνωσης

1006291_222557094579807_1936951682_nΑνακοίνωση Ημερίδας

Στις 3 Νοεμβρίου 2013 (ημέρα Κυριακή) στη βάση Ναυτοπροσκόπων Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση/ημερίδα με θέματα που άπτονται της ειδικότητας των Ναυτοπροσκόπων (εκπαίδευση, στόχοι και προγραμματισμός), και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με την ευρύτερη περιοχή της ΑΜ-Θ. Στην συνάντηση θα συμμετέχουν πρόσκοποι από τις ομάδες και τις κοινότητες – τον οποίων η παρούσα κοινοποιείται- και οι οποίοι θα πλαισιωθούν από ομάδα βαθμοφόρων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το λόγο ύπαρξης – στο πρακτικό μέρος- μίας μόνο οκτάκωπης λέμβου η οποία είναι διαθέσιμη για κωπηλασία-ιστιοπλοΐα, στο διήμερο θα πραγματοποιηθούνε τα εξής:

 • Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 από τις 9:00 π.μ. συμμετοχή των τμημάτων της ειδικότητας

Ν/ Προσκόπων ( Πρόσκοποι από Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καβάλα).

1385475_222556987913151_408953156_n

 

Για τα περί διοικητικής μέριμνας ισχύουν τα εξής:

 • Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Έβρου έως την Τρίτη 29/10/2013.
 • Τα ιατρικά δελτία όλων των συμμετεχόντων θα κατατεθούν με την παρουσία τους στην Αλεξανδρούπολη.
 • Η συμμετοχή κατ’ άτομο ορίζεται στα πέντε (5) euro.
 • Σε αυτό σημείο κλείνοντας θα πρέπει να ευχαριστήσω τους βαθμοφόρους του 1ΟΥ Συστήματος Ν/Π Αλεξανδρουπόλεως και τα στελέχη της Π.Ε. Έβρου των οποίων χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία τους δεν θα καθόταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτής της πρώτης Ναυτοπροσκοπικής μας Συνάντησης.

Δήλωση Συμμετοχής

IMG_9035 croped

Την Κυριακή 20/10/2013 το πρωί, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος « αγιασμός » για τη νέα προσκοπική χρονιά στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων, στη βάση τους, το Νεώσοικο, στην παραλία της Αλεξανδρούπολης. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των αρχών, πλήθος γονέων και φίλων, στελέχη της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Έβρου, λυκόπουλα, πρόσκοποι, ανιχνευτές και το επιτελείο του Συστήματος. Είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε παρουσιάσεις των παιδιών για την προσκοπική χρονιά που μας πέρασε, να γίνουν απονομές τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια της προσκοπικής προόδου για την προσπάθεια προσκόπων και ανιχνευτών και με τις ευχές όλων να ξεκινήσει μια σπουδαία χρονιά γεμάτη παιχνίδι και δυνατές εμπειρίες.

Καλό προσκοπικό κυνήγι…

Επιμέλεια : «άλμπατρος»

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

http://www.deltatv.gr/tools/viewpost.aspx?code=201013101

http://www.youtube.com/watch?v=LxsDKobFLxw