Ανακοίνωση 268 – 9ο Προσκοπικό Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Μέλη Ε.Π.Π.


  Ξάνθη, 15 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 268

Προς: Όλα τα μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Κοιν:  Πρόεδρο Κ.Ε.Π.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: 9ο Προσκοπικό Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) – Μέλη Ε.Π.Π.

Αγαπητοί μου,

Στα πλαίσια πραγματοποίησης του 9ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειάς μας (Αν. ΠΕΑΜΘ 262/2022) που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου Δράμας το σαββατοκύριακο 3 – 4 Δεκεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί και η διαδικασία ανάδειξης μελών Γ.Σ.

  • Ημερομηνία διεξαγωγής αναδείξεων

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.30μμ

  • Εφορευτική Επιτροπή

Την διεύθυνση της διαδικασίας αναλαμβάνει Εφορευτική Επιτροπή (Προεδρείο) και θα αποτελείται από οριζόμενα από τον Περιφερειακό Έφορο Ενήλικα Στελέχη της Π.Ε., τα ονόματα των οποίων θα σας γίνουν γνωστά σε επόμενη ανακοίνωση.

  • Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν όλα τα Μέλη Ε.Π.Π. της Π.Ε.Α.Μ.Θ. που:
  1. Έχουν απογραφεί για το τρέχον προσκοπικό έτος 2022-2023, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  2. Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της τρέχουσας ή προηγούμενης Γ.Σ.
  3. Δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, μέλη Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π. που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, θα μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές.

Αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την πολιτεία μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

  • Υποψήφιοι για την Γ.Σ. / Δικαίωμα, χρόνος και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ως μέλους Γ.Σ. έχουν τα μέλη Ε.Π.Π. που:

  1. συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα της προηγούμενης ενότητας περί «δικαιώματος συμμετοχής» και επιπλέον,
  2. έχουν ελληνική ιθαγένεια,
  3. δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

Ο συνολικός αριθμός των μελών προς ανάδειξη, βάσει της Εγκυκλίου 14/2022 της Γενικής Εφορείας για την ΠΕ ΑΜΘ είναι 1 μέλος.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Εφορεία efdioikpeamth@sep.org.gr με κοινοποίηση στο peamth@sep.org.gr και εγγράφως στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (κατά την προσέλευση) το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή. Με δεδομένο ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2022. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από τρία μέλη Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας υπάρχει συνημμένη στην Εγκύκλιο ΓΕ 18/2020 (Υπόδειγμα αρ. 5).

Μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού έχουν ελεγχθεί ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην σελίδα της Π.Ε. Α.Μ.Θ. www.peamth.com .

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Ενώσεων να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή των μελών Ε.Π.Π. στην Διαδικασία Ανάδειξης και με την υποβολή υποψηφιοτήτων:

1. Απογραφή των μελών Ε.Π.Π.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Εφορευτική Επιτροπή για την ομαλή Διαδικασία Ανάδειξης.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΕτικέτες: ,