Ανακοίνωση 262 – 9ο Προσκοπικό Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)


  Ξάνθη, 24 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 262

Προς:  Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Κοιν:   Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: 9ο Προσκοπικό Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Α.Μ.Θ. – Εκλογές Μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)

Αγαπητοί μου,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω τη σύγκληση του 9ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειάς μας που φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου Δράμας το σαββατοκύριακο 3 – 4 Δεκεμβρίου 2022.

 • Θέματα Συνεδρίου

Σύμφωνα λοιπόν με τον Κανονισμό Διοίκησης (Μέρος 7ο, Κεφ. 6) τα θέματα του συνεδρίου που θα μας απασχολήσουν είναι τα κάτωθι:

 1. Απολογισμός και αξιολόγηση του Προσκοπικού Έργου της προηγούμενης προσκοπικής περιόδου 2022 της ΠΕ.
 2. Προσδιορισμός των στόχων και των ενεργειών (Πρόγραμμα Δράσης και Σχέδιο Ανάπτυξης) της νέας προσκοπικής περιόδου 2023 των Εφορειών της Περιφέρειας μας.
 3. Εκλογές μελών Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) Σ.Ε.Π.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα, τα κόστη και άλλες θα επικοινωνηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

 • Οργανωτική Επιτροπή

Για την οργάνωση ορίζεται Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) αποτελούμενη από τους:

 1. Αλέξανδρος Ματζανίδης, Α.Ο. 1ο ΝΠ Αλεξανδρούπολης
 2. Αθήνα Κοκάκη, Α.Ο 5ο ΑΠ Κομοτηνής
 3. Γιάννης Αναστασιάδης , Α.Α. 2ο Π Ξάνθης
 4. Ξένια Λάλλα, Α.Α. 1ο Π Καβάλας
 5. Ελένη Σαπουνίδου, Α.Α. 3ο Π Δράμας
 6. Αντώνης Στεφανίδης, Α.Σ. 3ο Π Δράμας
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που:
 1. έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.
 2. Έχουν απογραφεί για το τρέχον προσκοπικό έτος 2022-2023, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 3. Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της τρέχουσας ή προηγούμενης Γ.Σ.
 4. Δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής θα γνωστοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, μέλη Ε.Κ.Σ. και ΕΠΠ που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο, θα μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές.

Αναβολή του Συνεδρίου λόγω μη απαρτίας, αποκλείεται.

Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την πολιτεία μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

 • Υποψήφιοι για την Γ.Σ. / Δικαίωμα, χρόνος και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας ως μέλους Γ.Σ. έχουν οι Βαθμοφόροι που:

 1. συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα της προηγούμενης ενότητας περί «δικαιώματος συμμετοχής» και επιπλέον,
 2. έχουν ελληνική ιθαγένεια,
 3. δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.,
 4. έχουν τουλάχιστον διετή θητεία Βαθμοφόρου και
 5. Έχουν βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Κύκλο Μεθοδολογίας της Ευέλικτης Εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας.

Ο συνολικός αριθμός των μελών προς ανάδειξη, βάσει της Εγκυκλίου 14/2022 της Γενικής Εφορείας για την ΠΕ ΑΜΘ είναι 10 μέλη.

Ο Περιφερειακός Έφορος, λόγω ανάδειξης στα καθήκοντα του, καταλαμβάνει αυτοδίκαια την πρώτη θέση του καταλόγου των αναδειχθέντων Ενηλίκων Στελεχών – Εκπροσώπων στις Συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς να απαιτείται η υποβολή υποψηφιότητας, για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της Εντολής Διοίκησής του.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Εφορεία efdioikpeamth@sep.org.gr με κοινοποίηση στο peamth@sep.org.gr και εγγράφως στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (κατά την προσέλευση) το αργότερο τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την διεξαγωγή. Με δεδομένο ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου 2022. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τρία ενήλικα στελέχη που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας υπάρχει συνημμένη στην Εγκύκλιο ΓΕ 18/2020 (Υπόδειγμα αρ. 1).

Μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων και αφού έχουν ελεγχθεί ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις, η Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην σελίδα της Π.Ε. Α.Μ.Θ. www.peamth.com .

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Συστημάτων να μεριμνήσουν άμεσα για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με την συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις εργασίες του Συνεδρίου και με την υποβολή υποψηφιοτήτων:

1. Απογραφή των Βαθμοφόρων

2. Υποβολή προτάσεων για έκδοση και ανανέωση Εντολών Διοίκησης.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Οργανωτική Επιτροπή για την προετοιμασία του Συνεδρίου.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΔΡΑΜΑ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΕτικέτες: , ,