Ανακοίνωση 259 – Ανάδειξη Αρχηγού, 2ο Σύστημα Προσκόπων Αλεξανδρούπολης – Υποψηφιότητες & Εκλέκτορες


  Ξάνθη, 16 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 259

Προς:  Βαθμοφόρους και μέλη Ε.Κ.Σ. του 2ου Συστήματος Προσκόπων Αλεξανδρούπολης

Κοιν:   Βοηθό Π.Ε. Α.Μ.Θ. για τον Έβρο, Κουτρούλα Γεώργιο

  • Εφόρους Π.Ε. Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Αρχηγού, 2ο Σύστημα Προσκόπων Αλεξανδρούπολης – Υποψηφιότητες & Εκλέκτορες

Αγαπητοί μου,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΠΕΑΜΘ 258/2022 και σε εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης σας ανακοινώνω ότι η υποψηφιότητα που κατατέθηκε έγκαιρα για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος 2ου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης είναι ο:

Ιωάννης Γκιαουρίδης (Α.Μ. 98052324)

Ο υποψήφιος πληροί τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης και η υποψηφιότητά του γίνεται δεκτή.

Η Συνεδρίαση Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022 και ώρα 19.00 στην Αλεξανδρούπολη στην έδρα του Συστήματος. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα διεξαχθεί μυστικά με μέριμνα της επιτροπής ανάδειξης.

Το πρόγραμμα της Συνεδρίασης για την Ανάδειξη,  έχει ως ακολούθως:

19:00 Έναρξη – Προσευχή

19:10 Τοποθέτηση  υποψηφίου ΑΣ– Ερωτήσεις- Διευκρινίσεις

20:00 Έναρξη ψηφοφορίας

20:30 Λήξη ψηφοφορίας – Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο πίνακας των Βαθμοφόρων με δικαίωμα συμμετοχής στην Συνεδρίαση Ανάδειξης όπως προκύπτει από το e-sep είναι:

Α/ΑΑ.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1.2035431ΒΑΪΡΑΜΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΥπαρχηγός Ομάδας
2.98055339ΒΛΑΔΕΝΗΑΝΝΑΥπαρχηγός Αγέλης
3.98052324ΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑρχηγός Συστήματος
4.98026289ΔΑΛΔΑΒΕΡΕΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΥπαρχηγός Αγέλης
5.98038182ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥΡΑΦΑΗΛΙΑΥπαρχηγός Κοινότητας
6.2026222ΚΟΝΤΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣΥπαρχηγός Ομάδας
7.22235ΜΑΚΡΗΣΣΕΡΑΦΕΙΜΑρχηγός Ομάδας
8.98034052ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΑΝΕΣΤΗΣΥπαρχηγός Συστήματος
9.2007788ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΜΙΧΑΗΛΑρχηγός Αγέλης
10.2014494ΠΕΞΑΣΠΕΤΡΟΣΥπαρχηγός Ομάδας
11.19315ΣΤΑΥΡΙΔΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΥπαρχηγός Συστήματος
12.98029031ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑρχηγός Κοινότητας
13.98028233ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥΜΑΡΙΑΥπαρχηγός Συστήματος

Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνεδρίαση της Ανάδειξης, θα μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κατηγορίες:2ο Σ/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘΕτικέτες: , ,