Ανακοίνωση 255 – 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο


Ξάνθη, 14 Ιανουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 255

Προς: Βαθμοφόροι και Έφοροι Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Κοιν:   –

ΘΕΜΑ: 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο

Αγαπητοί μου,

Η Γενική Εφορεία με την Ανακοίνωση 3-1/2022 που εξέδωσε προ ημερών συγκαλεί το 19ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο που θα γίνει στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 9-10 Απριλίου 2022, σε μέρος και με κόστος συμμετοχής που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Ήδη από το ετήσιο συνέδριο της Περιφέρειας μας στην Αλεξανδρούπολη είχατε ενημερωθεί για την πρόθεση και κατάθεση των απόψεων των μελών μας που μέσω των πορισμάτων θα κοινοποιούνταν στην ΓΕ.

Λόγω του θεματολογίου του Πανελλήνιου Συνεδρίου που ανακοινώθηκε θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση σε μεταγενέστερο χρόνο για ειδική σύσκεψη στην Περιφέρειας μας, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, προκειμένου να ζητηθούν οι απόψεις όλων πάνω στο συγκεκριμένο θεματολόγιο.

Τα θέματα του Πανελλήνιου Συνεδρίου όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση της ΓΕ είναι τα εξής:

(α) «Δυναμικό και σύγχρονο Προσκοπικό Πρόγραμμα» και

(β) «Η οργανωτική ταυτότητα μιας σύγχρονης κίνησης».

Τρόπος εκπροσώπησης

Με ευθύνη της Περιφέρειας μας και προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν πληρέστερη αντιπροσώπευση στο συνέδριο με ενήλικα στελέχη οι οποίοι θα είναι αποδεκτοί από το σύνολο, έχει καταρτιστεί ένας αναλογικός πίνακας κατανομής εκπροσώπων ανά κλιμάκιο.

Οι εκπρόσωποι της ΠΕΑΜΘ για το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο είναι συνολικά 10 άτομα και θα αποτελούνται από ενήλικα στελέχη απογεγραμμένα για το έτος 2022 και με ενεργή εντολή διοίκησης με καθήκοντα:

α. Εφόρου ΠΕ

β. Αρχηγού και Υπαρχηγού Συστήματος και

γ. Αρχηγού και Υπαρχηγού Τμήματος

Η εκπροσώπηση θα γίνεται αναλογικά από τα Συστήματα που είναι απογεγραμμένοι κατά το τρέχον έτος 2022, κυρίως βάσει του μέσου όρου της δύναμης τους στις απογραφές τριετίας 2019-2020-2021, μέσω διαδικασίας που θα αποφασιστεί στα συμβούλια Συστήματος.

Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να έχουν:

1.         Εντολή Διοίκησης

2.         Απογραφή για το τρέχον προσκοπικό έτος 2022

Επίσης προτείνεται να έχουν βεβαιωτικό επιτυχούς παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον Κύκλο Μεθοδολογίας ή Ηγεσίας ΑΣ της Ευέλικτης Εκπαίδευσης.

Θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν και να διανυκτερεύσουν στην Αθήνα με κόστος το οποίο θα τους επιβαρύνει ατομικά. Επιπλέον θα υπάρχει και ένα κόστος συμμετοχής που θα γίνει γνωστό με νεότερη ανακοίνωση της ΓΕ. Στο πλαίσιο αυτό καλώ όλες τις ΕΚΣ των Κλιμακίων να συμπαρασταθούν στα μέλη που θα εκπροσωπήσουν την ΠΕ βάσει των δυνατοτήτων των ταμείων τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τέτοια ζητήματα.

Διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατανομής εκπροσώπων από ΠΕ

Τα Συστήματα που κατά την τριετία 2019, 2020 και 2021 υπολείπονται από την ελάχιστη κατά τμήμα προβλεπόμενη δύναμη Αγέλης και Ομάδας (10 Λυκόπουλα και 10 Πρόσκοποι) του Κανονισμού Διοίκησης, σε μέσο όρο ανά τμήμα, δεν μπορούν να εκλέξουν εκπρόσωπο.

Για την πληρέστερη δυνατή εκπροσώπηση των Συστημάτων και την στήριξη αυτών που καταβάλουν προσπάθεια η οποία δεν έχει ακόμα τελεσφορήσει, θα υπάρχει μέριμνα για εκλογή εκπροσώπων και από Συστήματα που είναι κάτω από τον μέσο όρο δύναμης των κλιμακίων της ΠΕ (Συστήματα, Περιφερειακή Εφορεία) στην τριετία 2019-21 κατ’ αναλογία 1/6 του συνόλου των εκπροσώπων. Η εκπροσώπηση γίνεται κατά σειρά με 1 εκπρόσωπο από το πρώτο σε δύναμη Σύστημα. Αν υπάρχουν περισσότερες κενές θέσεις (επί το 1/6) δεν καταλαμβάνονται από αυτά τα κλιμάκια, αλλά οι θέσεις μοιράζονται στα κλιμάκια με την μεγαλύτερη δύναμη συνολικά όπως παρακάτω.

Τα υπόλοιπα μέλη θα εκλέγονται πάλι αναλογικά από τα Συστήματα με την μεγαλύτερη δύναμη κατά μέσο όρο τριετίας 2019-21 με τουλάχιστον 1 εκπρόσωπο μέχρι όλα τα Συστήματα που δικαιούνται εκπροσώπησης να έχουν 1 μέλος προς ανάδειξη. Μετά, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καταλαμβάνονται και από 2ο μέλος από το πρώτο σε δύναμη Σύστημα και οι υπόλοιπες κενές θέσεις μοιράζονται αντίστοιχα στα υπόλοιπα Συστήματα, πάντα κατά την δύναμη τους στην απογραφή τριετίας. Το ίδιο συνεχίζεται μέχρι να εξαντληθούν όλες οι κενές θέσεις εκπροσώπων στο Συνέδριο.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συστήματα πάνω από τον μέσο όρο δύναμης ΠΕ και δεν έχουν μείνει κενές θέσεις για να λάβουν τουλάχιστον 1 εκπρόσωπο, οι θέσεις παραχωρούνται κατά προτεραιότητα από το 1/6 που δικαιούνται τα Συστήματα όπως περιεγράφηκε παραπάνω.

Το κλιμάκιο ΠΕ μπορεί να εκλέξει 1 εκπρόσωπο στο Πανελλήνιο Συνέδριο το οποίο να έχει απογραφεί για το έτος 2022 σε αυτήν. Υπενθυμίζεται ότι ο Περιφερειακός Έφορος αποτελεί ex officio εκπρόσωπο στο Συνέδριο και δεν συνυπολογίζεται στη δύναμη των εκπροσώπων της ανακοίνωσης της ΓΕ.

Διαδικασία κατάρτισης πίνακα κατανομής εκπροσώπων από ΠΕ

Τα Συστήματα που κατά την τριετία 2019, 2020 και 2021 υπολείπονται από την ελάχιστη κατά τμήμα προβλεπόμενη δύναμη Αγέλης και Ομάδας (10 Λυκόπουλα και 10 Πρόσκοποι) του Κανονισμού Διοίκησης, σε μέσο όρο ανά τμήμα, δεν μπορούν να εκλέξουν εκπρόσωπο.

Υποβολή εκπροσώπων

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουν τα Συστήματα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31/01/2022 και τα ονόματα όσων θα συμμετέχουν ως εκπρόσωποι στο Συνέδριο θα πρέπει  να σταλούν από τους Αρχηγούς Συστήματος με email στον Έφορο Διοίκησης ΠΕ efdioikpeamth@sep.org.gr με κοινοποίηση στο peamth@sep.org.gr.

Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία αυτή υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις ή κάποιο Σύστημα δεν μπορεί να βρει άτομα για να καλύψει τις θέσεις που δικαιούται, η ΠΕ θα προχωρήσει κατά την κρίση της σε ατομική πρόσκληση εκπροσώπων που καλύπτουν τα προ απαιτούμενα.

Πίνακας κατανομής εκπροσώπων ανά κλιμάκιο

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας καταρτίστηκε από την ΠΕ ο παρακάτω πίνακας θέσεων εκπροσώπησης ανά κλιμάκιο.

ΚΛΙΜΑΚΙΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
1ΝΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ1
2Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ2
2ΝΠ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ1
1Π ΞΑΝΘΗΣ1
2Π ΞΑΝΘΗΣ2
1Π ΚΑΒΑΛΑΣ1
3Π ΔΡΑΜΑΣ1
ΠΕ1
ΣΥΝΟΛΟ10

Αγαπητοί μου Βαθμοφόροι και Έφοροι εύχομαι καλή επιτυχία στις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε και να έχετε έναν γόνιμο διάλογο για το θεματολόγιο του Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ