Ανακοίνωση 239 – Διοικητική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @sep.org.gr


Ξάνθη, 15 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 239

Προς: Αρχηγούς Συστήματος, Εφόρους, Αρχηγούς Κέντρων, Αρχηγούς ΕΠΠ ΠΕ ΑΜΘ

Κοιν: 

ΘΕΜΑ: Διοικητική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου @sep.org.gr

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα με τον κανονισμό εικόνας, εξωστρέφειας και επικοινωνίας κάθε επικοινωνία Εφορείας, Προσκοπικού Συστήματος, Προσκοπικού Κέντρου και Ένωσης Παλαιών Προσκόπων πρέπει να πραγματοποιείται μέσω email της μορφής @sep.org.gr και να συνοδεύεται από την ανάλογη υπογραφή στο τέλος κάθε μηνύματος.

Επιπλέον η χρήση προσωπικών διευθύνσεων για προσκοπική επικοινωνία αποτελεί ζήτημα και για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τυχόν περιλαμβάνονται, όπως επίσης και για την ιστορικότητα της επικοινωνίας της εφορείας ή του συστήματος ή του κέντρου ή της ένωσης ως προς την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο.

Ο Έφορος Διοίκησης μπορεί να σας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστεί, καθώς έχει τους αρχικούς κωδικούς τους οποίους καλείστε να αλλάξετε αν δεν το έχετε ήδη πράξει.

Παρακαλώ για την ορθή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών προκειμένου να υπάρχει ενιαίος και συστηματικός τρόπος διοικητικής επικοινωνίας μεταξύ των κλιμακίων και των μελών μας, όπως επίσης και των κατά τόπους αρχών και εταιρειών.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ