Ανακοίνωση 236 – Ανάδειξη Αρχηγού, 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αλεξανδρούπολης – υποψηφιότητες & εκλέκτορες


  Ξάνθη, 12 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 236

Προς:  Βαθμοφόρους και μέλη Ε.Κ.Σ. του 1ου Συστήματος Ν/Προσκόπων Αλεξανδρούπολης

Κοιν:   Βοηθό Π.Ε. Α.Μ.Θ. για τον Έβρο, Κουτρούλα Γεώργιο

  • Εφόρους Π.Ε. Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Αρχηγού, 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Αλεξανδρούπολης – υποψηφιότητες & εκλέκτορες

Αγαπητοί μου,

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΠΕΑΜΘ 235/2021 και σε εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης σας ανακοινώνω ότι η υποψηφιότητα που κατατέθηκε έγκαιρα για τα καθήκοντα του Αρχηγού Συστήματος 1ου Ναυτοπροσκόπων Αλεξανδρούπολης είναι ο:

Στέλιος Καστρινίδης (Α.Μ. 98019136)

Ο υποψήφιος πληροί τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διοίκησης και η υποψηφιότητά του γίνεται δεκτή.

Η Συνεδρίαση Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Μαΐου 2021 και ώρα 17.30 στην Αλεξανδρούπολη στην έδρα του Συστήματος και διαδικτυακά μέσω Zoom. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ζευς. Οδηγίες θα σταλούν με email στους εκλέκτορες πριν την έναρξη της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα της Συνεδρίασης για την Ανάδειξη,  έχει ως ακολούθως:

17:30 Έναρξη – Προσευχή

17:40 Τοποθέτηση  υποψηφίου ΑΣ– Ερωτήσεις- Διευκρινίσεις

18:00 Έναρξη ψηφοφορίας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Ζευς

21:00 Λήξη ψηφοφορίας – Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο πίνακας των Βαθμοφόρων με δικαίωμα συμμετοχής στην Συνεδρίαση Ανάδειξης όπως προκύπτει από το e-sep είναι:

Α/ΑΑ.Μ.ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1.98019136ΚΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣΑΣ
2.17976ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΥΣ
3.98048324ΣΠΑΡΟΥΚΑΤΕΡΙΝΑΥΑ
4.101158ΠΕΛΑΡΓΟΥΙΩΑΝΝΑΑΑ
5.2717ΚΟΥΛΙΟΥMΠΑΣΧΑΡΗΣΥΟ

Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνεδρίαση της Ανάδειξης, θα μπορούν να παρευρίσκονται ως παρατηρητές.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κατηγορίες:1ο Σ/Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ