Ανακοίνωση 224 – Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 4ου Ν/Π Καβάλας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 224

Προς:

 • Όλους τους Βαθμοφόρους του 4ου Συστήματος Ν/Π Καβάλας
 • Εφόρους Περιφέρειας Α.Μ.Θ
  Κοιν:
 • Μέλη Ε.Κ.Σ. 4ου Συστήματος Ν/Π Καβάλας

  Θέμα: Διαδικασία ανάδειξης Αρχηγού Συστήματος 4ου Ν/Π Καβάλας

  Αγαπητοί Συνεργάτες,

  Με αφορμή την λήξη της θητείας του Αρχηγού του 4ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας κου
  Ελευθέριου Μερσίνογλου, πρέπει να διεξαχθεί η Διαδικασία Ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος όπως
  προβλέπει ο “Κανονισμός Διοίκησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Ε.Π.” (Μέρος 4ο – 2.19).

  Πρόταση υποψηφίων – Προσόντα

  Σύμφωνα λοιπόν με τον ανωτέρω Κανονισμό, καλώ τους Βαθμοφόρους και την Ε.Κ.Σ. του 2ου
  Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Καβάλας, καθώς και τους Εφόρους της Περιφερειακής Εφορείας
  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπως προτείνουν υποψηφίους για τα καθήκοντα του Αρχηγού
  Συστήματος. Επισημαίνεται ότι για να προτείνουν υποψήφιο, εφόσον το επιθυμούν, οι μεν
  Βαθμοφόροι πρέπει να έχουν ενεργή Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστο 12 μηνών, η
  δε Ε.Κ.Σ. να λάβει σχετική απόφαση μετά από ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. Οι προτάσεις
  υποψηφίων, απευθυνόμενες στον Περιφερειακό Έφορο θα πρέπει να υποβληθούν εντός 15 ημερών
  από την παρούσα Ανακοίνωση, δηλαδή μέχρι και τις 2/11/2020.

  Τα πρόσωπα που κατά τα ανωτέρω θα προταθούν ως υποψήφιοι θα πρέπει:
 1. να αποδεχθούν εγγράφως την προταθείσα υποψηφιότητά τους,
 1. να διαθέτουν τα προσόντα του Βαθμοφόρου του Σ.Ε.Π., όπως ορίζονται στο ανωτέρω
  Κανονισμό (Μέρος 4ο – 2.1). Ειδικότερα θα πρέπει να έχουν:

  – Ελληνική Ιθαγένεια
  – Έμπρακτη προσήλωση στις αρχές, το σκοπό και τη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
  – Πνευματικές και σωματικές ικανότητες ανάλογες με τα καθήκοντα που πρόκειται να τους
  ανατεθούν
  – Πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης
  – Βεβαιωτικό παρακολούθησης αρχικής εκπαίδευσης
  – Ηλικία από είκοσι τρία (23) έως πενήντα (50) έτη
  Σημειώνεται πως, αν αναδειχθεί μέλος Ε.Κ.Σ. ή φιλοπρόσκοπος, πρέπει εντός έξι (6) μηνών να
  αποκτήσει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα Βαθμοφόρου.
 2. να υποβάλλουν Σχέδιο Μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού και Σχέδιο Ετησίου Προγράμματος,
  έχοντας συζητήσει της προτάσεις τους με τους Αρχηγούς των Τμημάτων.

  Έγκριση υποψηφιοτήτων

  Για την έγκριση των υποψηφιοτήτων συστήνεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. α)
  Χαράλαμπο Νασσόπουλο (Περιφερειακό Έφορο), β) Ελευθέριο Σταυρίδη (Έφορο Διοίκησης) και γ)
  Χαράλαμπο Ηλιάδη (Βοηθό Περιφερειακό Έφορο) Έργο της τριμελούς επιτροπής είναι να παρέχει την
  κατά πλειοψηφία σύμφωνη γνώμη της για τις προταθείσες υποψηφιότητες, έχοντας προηγουμένως
  λάβει συνέντευξη από κάθε υποψήφιο και έχοντας εκτιμήσει τα υπό στοιχεία 1-3 προβλεπόμενα.

  Συνεδρίαση Ανάδειξης

  Η Συνεδρίαση Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 7/11/20 και ώρα 18:00 στην έδρα του
  Συστήματος. Στη συνεδρίαση αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Βαθμοφόροι με ενεργή Εντολή
  Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία να περιλαμβάνει έξι (6) τουλάχιστον
  μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως του Αρχηγού Συστήματος. Ως παρατηρητές
  δικαιούνται να παρευρίσκονται και οι Βαθμοφόροι ή τα Μέλη της Ε.Κ.Σ. που δεν δικαιούνται να
  συμμετάσχουν. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται παράσταση με αντιπρόσωπο.
  Αγαπητοί μου,
  Η προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων θα πρέπει να κατευθύνεται προς την υπόδειξη, καθώς και την
  ανάδειξη ατόμων κατάλληλων, που προσφέρονται να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο και να
  διαθέτουν το χρόνο που χρειάζεται, θα χαίρουν εκτίμησης από την κοινωνία και τις τοπικές Αρχές, θα μπορούν να προάγουν το έργο των Βαθμοφόρων στο Σύστημα και θα εκπαιδεύονται διαρκώς ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, όσο διαρκεί η θητεία τους.

  Με την πεποίθηση ότι η επιδίωξη όλων μας στοχεύει στην ανάδειξη των ικανότερων για την προαγωγή του Προσκοπικού Έργου, σας καλώ να επιδείξετε την υπευθυνότητα που απαιτείται για την ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας.

Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ