Ανακοινωση_195_Εκδρομή_Εξερεύσηση_Δάφνης-converted