Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας 2018 ( Ανακοίνωση )


Ξάνθη 4/1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 85

 

Προς:. Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Θέμα:. Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας

Αγαπητοί μου,

Σύμφωνα  με  τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 71/2014, άρθρο 26), τον Κανονισμό Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, άρθρο 1), την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.12.2017 και την ανακοίνωση 125 ΓΕ/ΣΕΠ, ορίστηκε η πραγματοποίηση του 18ου Πανελληνίου  Προσκοπικού  Συνεδρίου στην Αθήνα, από το Σάββατο 10 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018.

Προκειμένου να είμαστε έτοιμοι ως Περιφέρεια, σας ενημερώνω ότι συγκαλείτε Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας από το Σάββατο 13/1/2018 και ώρα 17:00  έως την Κυριακή 14/1/2018 και ώρα 17:00, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο «Γλάρος», στην Νέα Καρβάλη Καβάλας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα απαρτίζεται από τους:

  1. Μεγγίδη Διαλεκτό-Δημήτριο, Έφορο Διοίκησης ΠΕ ΑΜΘ
  2. Μεταξούδη Ελευθέριο, Αναπλ. Περιφερειακό Έφορο ΑΜΘ
  3. Νασσόπολο Χαράλαμπο Έφορο Οικονομικών και Περιουσίας

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Η συζήτηση για θέματα λειτουργίας και βελτίωσης της δραστηριότητας της Π.Ε. Α.Μ.Θ. (Σάββατο)
  2. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Δράσης (ΣΣΔ) του ΣΕΠ 2018-2027. (Κυριακή)
  3. Η επιλογή – ανάδειξη δώδεκα (12) ενηλίκων στελεχών ως εκπρόσωποι στο πανελλήνιου συνέδριο (Κυριακή)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή για τους Βαθμοφόρους στο Συνέδριο της ΠΕ ΑΜΘ ορίζεται στα 10€ για κάθε άτομο. Για το βράδυ του Σαββάτου, υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας των Βαθμοφόρων στο Προσκοπικό Κέντρο «Γλάρος».

Με την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, θα οριστεί Προεδρείο, το οποίο και θα φροντίσει για την εύρυθμη λειτουργία του.

Προτεραιότητες ΣΣΔ

Ο ΣΣΔ θα κινηθεί σε τέσσερις προτεραιότητες

1. Οι Άνθρωποί μας

1α.  Ενήλικα Στελέχη (προσέλκυση, ανάθεση καθηκόντων, διαχείριση, συγκράτηση/ παραμονή)

1β.  Ευέλικτη Εκπαίδευση

1.γ  Προσφέροντας αναγκαίες δεξιότητες και πιστοποίηση

2. Ενδυναμώνουμε τους νέους (Youth Empowering)

2α.  Ανανεωμένο, καινοτόμο και ελκυστικό Προσκοπικό Πρόγραμμα

2β.  Προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες, περιπέτεια, δράσεις στην ύπαιθρο

2γ.  Κοινωνικός αντίκτυπος και προσφορά

3. Μία Κίνηση για όλους

3α.  Στρατηγική για μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στην κοινωνία

3β.  Αύξηση του χρόνου παραμονής των μελών στην Κίνηση

 4. Μια διαφορετική εικόνα

4α.  Δημιουργία ισχυρής και σύγχρονης ταυτότητας

4β.  Αποτελεσματική επικοινωνία της  Αποστολής και του έργου του Προσκοπισμού

4γ.  Χτίζοντας στρατηγικές συμμαχίες

Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες υποστηρίζονται από τις παρακάτω βασικές λειτουργίες που αντιστοιχούν σε ένα Σύγχρονο Οργανισμό:

▪  Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων του Ιδρύματος και εξεύρεση νέων

▪  Υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από την Κεντρική Διοίκηση

▪  Σύγχρονη, αποτελεσματική ηλεκτρονική διακυβέρνηση με διαφάνεια και λογοδοσία

Για αυτό παρακαλώ όλα τα ενήλικα στελέχη να συζητήσουν σε συμβούλια Συστήματος τις τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες και εφόσον υπάρχουν, να διατυπώσουν προτάσεις. Η Περιφερειακή Εφορεία καταρτίζει προτάσεις τις οποίες και θα κοινοποιήσει κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

Εκπρόσωποι Περιφερειακής Εφορείας

Σχετικά με  την εκπροσώπηση μας στο Πανελλήνιο Συνέδριο, σύμφωνα με την Ανακ 125 του ΣΕΠ ως Περιφερειακή Εφορεία θα εκπροσωπηθούμε με δώδεκα (12)  άτομα. Κατά την διάρκεια  του συνεδρίου μας , παρακαλώ όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πανελλήνιο συνέδριο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους .

Σχετικά με το Πανελλήνιο Συνέδριο μπορείτε να διαβάσετε την Ανακ 125 του ΣΕΠ.

Αδελφοί μου,

Αντιλαμβανόμενοι την σημασία που έχει το 18ο Προσκοπικό Συνέδριο για την πορεία της Κίνησής μας, σας καλώ να εργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε τα αποτελέσματά των εργασιών μας να είναι αποδοτικά και να συμβάλλουν στον κοινό στόχο.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

 

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Ανακοινώση_185_Συνεδρίου_2018

 

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ