Ανιχνεύετε υψηλότερα και ευρύτερα


Για πρώτη χρονιά η ΕΠΠ ΚΑΒΑΛΑΣ έδωσε το παρών στην μεγαλύτερη δράση της ΚΕΠΠΕ, την 36η Πανελλήνια Συνάντηση ΕΠΠ Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα!