ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ


Στo πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, που συνδιοργανώνουν το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Tο ΔΔΜΠΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)».
 
Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν
1) Αξιωματικοί ΠΣ,
 
Α2) Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής (σε ποσοστό 80% κατ’ελάχιστον. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που αντιστοιχούν στο 80%, το υπόλοιπο ποσοστό θα καλύπτεται από τις κατηγορίες Β, Γ και Δ)
 
Β1) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
 
Β2) Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
 
Γ) Μη ένστολοι πολίτες της χώρας, ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και στον χώρο της Υγείας, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
 
Σε κάθε περίπτωση τα πτυχία αυτά θα πρέπει να είναι συναφή με μέρος τουλάχιστον του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού προγράμματος.
 
Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
 
 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 2/05/2017 έως και 21/08/2017 με τους εξής τρόπους:
Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
 
1.  ΤΕΙ ΑΜΘ
 
ΔΔΜΠΣ «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών»
 
Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα
 
2.  Ηλεκτρονικώς στo email  msc.disaster@teiemt.gr
 
3.  Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ http://mandisastermsc.teiemt.gr/
 
Δείτε την προκήρυξη εδώ:
Γραμματεία Δ.Δ.ΠΜΣ

Δέσποινα Δεμιρτζή

Τηλ: +302510462624
http://mandisastermsc.teiemt.gr

Κατηγορίες:ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ