Θέματα Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69 )


Ξάνθη 21/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69

ΠΡΟΣ: Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε, Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων,Εφόρους Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Θέματα Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου και την λειτουργία της «Ενιαίας Οικονομική Διαχείριση Σ.Ε.Π. ( e – finance)» επειδή τα Προσκοπικά κλιμάκια των Προσκοπικών Κέντρων δεν διαθέτουν όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Διοίκησης δικές τους Ε.Κ.Σ. με απόφαση του Περιφερειακού Εφόρου η Οικονομική τους Διαχείριση ασκείται αποκλειστικά από την Ε.Κ.Σ. της Περιφέρειας.

Κατόπιν τούτου όλες οι προς τα κέντρα καταβολές χρηματικών ποσών για την χρήση των κέντρων θα καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στον Λογαριασμό της Περιφερειακής Εφορείας ΑΜΘ στην ALPHABANK: IBAN:GR8901409010901002101004291.

Οι Αρχηγοί των Κέντρων οφείλουν να προσκομίζουν άμεσα στην ΕΚΣ της Π.Ε. τα παραστατικά μικρών εξόδων που πραγματοποιούν για την συντήρηση των Κέντρων τους προκειμένου είτε να λαμβάνουν τα αντίστοιχα ποσά που ξόδεψαν είτε να ζητούν την εξόφληση τους από την ΕΚΣ. Για μεγαλύτερες δαπάνες συντήρησης των Κέντρων οφείλουν να καταθέτουν προτάσεις και να λαμβάνουν την σχετική έγκριση τόσο του Π.Ε. όσο και της Ε.Κ.Σ..

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Συστημάτων και των Προσκοπικών Κέντρων για την άμεση εφαρμογή της ανακοίνωσης.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

69_Ανακοινώση_Θέματα Λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ