Προ έγκριση Θερινών Δράσεων Υπαίθρου ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 68)


15_hiking_sign

Ξάνθη 04/04/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 68

Προς: Βαθμοφόρους Π.Ε. Α.Μ.Θ.

 Κοινοποίηση: Βοηθό Γενικό Έφορο Δ. Καβούκη , Έφορους Κλάδου Α.Μ.Θ

 Θέμα: Προέγκριση Θερινών Δράσεων Υπαίθρου.   

 Αγαπητοί μου,

 Για τον καλύτερο συντονισμό και οργάνωση των Θερινών δράσεων Υπαίθρου

( Κατασκήνωση – Μ.Δ.Υ – Ταξίδι )   από τα Τμήματα της Περιφερειακής

Εφορείας, σας παρακαλώ 30 ημέρες πριν από την  ενημέρωση των μελών

άλλα και των γονέων και κηδεμόνων του Τμήματος να

συμπληρώσετε την παρακάτω Ηλεκτρονική φόρμα.

https://docs.google.com/forms/d/18uzP9-6jZ6Pye3v1GmMUTNjh0oHL8i2qfa3AT3NLA8A/prefill

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Σωτήρης Στόικος

Περιφερειακός Έφορος

Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

68_Αίτημα Προ έγκρισης Θερινής Δραστηριότητας Υπαίθρου _

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ