Αρχαιρεσίες Ε.Π.Π. Καβάλας ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50 )


Ξάνθη 10/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50

Θέμα: Αρχαιρεσίες Ε.Π.Π.  Καβάλας

Προς: Μέλη Ενώσης Παλαιών Προσκόπων Καβάλας

Κοιν: Προέδρο Κ.Ε.Π.Π.Ε.

 

Με την παρούσα αναθέτω στο νεότερο σε ηλικία μέλος της ΕΠΠ Καβάλας κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο όπως αναλάβει προσωρινά καθήκοντα Αρχηγού της ΕΠΠ Καβάλας. Παρακαλώ μέσα σε 15 ημέρες να τακτοποιηθεί το θέμα της απογραφής των ιδρυτικών μελών της ένωσης και μέσα στις επόμενες από την   απογραφή 15 ημέρες να προβεί στην σύγκλιση της ολομέλειας των μελών της ένωσης ώστε να προβεί στις νόμιμες αρχαιρεσίες σύμφωνα με τον κανονισμό που διέπει τις Ε.Π.Π.

Παρών στις διαδικασίες θα είναι ο Έφορος Παλαιών Προσκόπων Α.Μ.Θ. Στέφανος Ναλμπάντης.

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 50: Ανακοίνωση 50 Αρχαιρεσίες Ε.Π.Π. Καβάλας

Κατηγορίες:ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ