«Κάστρα Ιππότες και Δράκοι». Ενωμοτίακο Παιχνίδι Π.Ε. Α.Μ.Θ. ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 49 )


johnny-automatic-st-george-and-the-dragon

Ξάνθη 06/10/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 49

 

Προς: Αρχηγούς Ομάδων Προσκόπων, Αρχηγούς Συστημάτων

Κοιν: Εφόρο Κλάδου Προσκόπων Γ.Ε.

Θέμα: «Κάστρα Ιππότες και Δράκοι». Ενωμοτίακο Παιχνίδι Π.Ε. Α.Μ.Θ.    

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του Προγραμματισμού της Περιφερειακής Εφορείας, η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων, ανακοινώνει την έναρξη του ενωμοτιακού παιχνιδιού «Κάστρα Ιππότες και Δράκοι».

Το παιχνίδι είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι  για τις ενωμοτίες της Περιφέρειάς μας, με σκοπό να βοηθήσει τους Προσκόπους να οργανώσουν τις Ενωμοτίες τους, να αποκτήσουν νέες γνώσεις, να προσφέρουν, να προγραμματίσουν, να δημιουργήσουν ενωμοτιακό πνεύμα και να κάνουν τις Ενωμοτίες τους να εξελιχθούν και να λειτουργούν αυτόνομα σαν μια παρέα.

Με απλά λόγια, στόχος είναι να ενισχυθεί το Κατ’ Ενωμοτίες σύστημα και κατ’ επέκταση να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Ομάδας.

Ενημερώστε τις ενωμοτίες και προτρέψτε τες να συμμετέχουν σ’ αυτό το παιχνίδι διότι το κέρδος αυτής της διαδικασίας θα είναι κέρδος πάνω απ’ όλα για τις Ομάδες μας.

Αναλυτικά οι πληροφορίες για το παιχνίδι:

 

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22 & 23 Οκτωβρίου 2016, θα εξελίσσεται όλη την προσκοπική χρονιά 2016-2017 και θα κορυφωθεί στο τέλος αυτής. Κάθε πακέτο στόχων θα έχει διάρκεια 3 μηνών( Νοέμβριο-Ιανουάριο, Φεβρουάριο-Απρίλιο)

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα που θα λειτουργεί σαν πινάκας ανακοινώσεων. Αν κάποια Ενωμοτία δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αναλάβουν την επικοινωνία οι Βαθμοφόροι της Ομάδας. Κάθε τρίμηνο, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα τρις  (3)  Ενωμοτιακές δοκιμασίες.

Οι Ενωμοτίες θα έχουν στη διάθεση τους ένα 1 τρίμηνο για να διεκπεραιώσουν τις δοκιμασίες και να αποστείλουν στο email του Κλάδου φωτογραφίες ή άλλο υλικό για ότι τους έχει ζητηθεί. Στο τέλος κάθε τριμήνου, θα υπολογίζονται οι στόχοι της Ενωμοτίας που έχουν κατακτηθεί και το αντίστοιχο εικονίδιο θα χρωματίζεται.

Οι δοκιμασίες μπορεί να είναι απλές και να απαιτούν λίγο χρόνο, αλλά μπορεί να είναι πιο σύνθετες και να απαιτούν περισσότερο χρόνο.

Ταυτόχρονα, η Ενωμοτία θα μπορεί να βλέπει τη δράση των άλλων Ενωμοτιών και να παίρνουν νέες ιδέες.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

– Ιστοσελίδα Παιχνιδιού: https://1332peamth.wordpress.com/

– Αίτηση Εγγραφής της Ενωμοτίας στο Παιχνίδι (την συμπληρώνει ο Αρχηγός Ομάδας για κάθε ενωμοτία της Ομάδας του): https://goo.gl/forms/CzdD2kPmx3NIAnOd2

– Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας:  efproskpeamth@sep.org.gr

Η επιτυχία ενός μεγάλου παιχνιδιού χρειάζεται πάντα και την ενεργό συμμετοχή των Βαθμοφόρων. Γι’ αυτό το λόγο, οι Βαθμοφόροι, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις Ενωμοτίες να ασχοληθούν, να παρακολουθούν την πρόοδο τους και να τα διευκολύνουν όπου χρειάζεται με την αποτελεσματική συμβολή τους. Σχετική αφίσα και την διαφήμιση και προώθηση της Δράσης θα υπάρχει στο site του παιχνιδιού (την κατεβάζετε και την κρεμάτε στον πίνακα πληροφοριών της Ομάδας σας).

Εξάλλου, όταν οι Ενωμοτίες μας λειτουργούν σωστά και η συνταγή του Κατ’ Ενωμοτίες Συστήματος εφαρμόζεται αποτελεσματικά, η Ομάδα μας βελτιώνεται διαρκώς και ο Προσκοπισμός επιτυγχάνει την Αποστολή του.

Ο μεγάλος Στόχος στο τέλος της χρόνιας θα είναι μια έκπληξη για όλους, άλλα για να φτάσουμε στην Κορυφή πρέπει να το πιστέψουμε όλοι μας και να ανεβούμε βήμα, βήμα.

Καλό Προσκοπικό Παιχνίδι … με Ιππότες εκπαιδευμένους και έτοιμους για όλα, με Κάστρα τις ενωμοτίες μας, προετοιμασμένες και οργανωμένες ως απόρθητο κάστρο και με Δράκους έτοιμους να τους αντιμετωπίσουμε!

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

Σωτήρης Στόικος

Περιφερειακός Έφορος

Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Ανακοίνωση: 49_2016

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ, ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ