Ανακοίνωση 29 / 1


Ξάνθη, 09/11/2015

Ανακοίνωση 29 / 1


Προς: όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Κοινοποίηση: Γενικό Έφορο Σ.Ε.Π / Βοηθό Γενικό Έφορο για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Θέμα: 2ο Προσκοπικό Συνέδριο Π.Ε. Α.Μ.Θ.


Αγαπητοί μου,
 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω τη σύγκληση του 2ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειάς μας και σας ενημερώνω για τα παρακάτω ζητήματα.

  • Χρόνος

Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016

Έναρξη: 13:00 (Σάββατο), Λήξη: 14:00 (Κυριακή)

  • Τόπος

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στο κτήριο της Καππαδοκικής Εστίας (Μητροπούλου 1, Αλεξανδρούπολη) [οδηγίες μετάβασης]

  • Οργανωτική Επιτροπή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου (Ο.Ε.Σ.) αποτελείται από τους Βαθμοφόρους: Καραλούδα Φανή (Ξάνθη), Καστρινίδη Στέλιο (Έβρος), Κωνσταντινίδη Νίκο (Δράμα), Μεγγίδη Δημήτριο (Καβάλα) και Παπακωνσταντίνου Αριστοτέλη (Ροδόπη).

  • Δικαίωμα συμμετοχής – Δήλωση ενδιαφέροντος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι που:

  • έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα esep) είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.
  • έχουν απογραφεί για το τρέχον προσκοπικό έτος 2015-2016, έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  • έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη της θητευούσης ή προηγούμενης Γ.Σ.
  • δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Με νεώτερη Ανακοίνωση θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τα υπόλοιπα ζητήματα του Συνεδρίου: θέματα, αιτήσεις συμμετοχής, κόστος, πρόγραμμα,  διανυκτέρευση, κλπ).

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Οργανωτική Επιτροπή για την προετοιμασία του Συνεδρίου!

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

2015_Αν_29-1_2ο Συνέδριο ΠΕ

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ