…μια στάση εδώ…


Η Καβάλα, όντας μία τουριστική περιοχή, φέτος έγινε σταθμός των Μεγάλων Δράσεων για αρκετές Κοινότητες. Οι ανιχνευτές της 1ης Κοινότητας Ανιχνευτών γνώρισαν, συνεργάστηκαν αλλά και ξενάγησαν νέους φίλους τους, μερικοί από τους οποίους ήταν αχιχνευτές της 2ης Κοινότητας Χολαργού, της 3ης Κοινότητας Μηχανιώνας και της 8ης Κοινότητας Τούμπας. Με τους πρώτους προσέφεραν ένα καθαρό παρκάκι για τους μικρούς φίλους της γειτονιάς και το διακόσμησαν με ένα οικολογικό παρτέρι για να ομορφύνει και άλλο ο χώρος. Με τους υπόλοιπους ξεναγήθηκαν σε όλες τις ομορφιές της πόλης και τους βοήθησαν στην οργάνωση της περιήγησης τους στον δρόμο του νερού.

Υπόσχεση όλων να ξαναβρεθούμε σύντομα…

Κατηγορίες:1o Σ/Π ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ