Προσκοπικό Συνέδριο & Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων στη Γ.Σ. (2015-2016) – Αιτήσεις


  • Έντυπη δήλωση υποψηφιότητας στην ΓΣ/ΣΕΠ

2014_Δήλωση Υποψηφιότητας_pdf

2014_Δήλωση Υποψηφιότητας_doc

Για λεπτομέρειες δείτε την σχετική παλαιότερη ανακοίνωση

Αρχείο Ανακοίνωσης

Κατηγορίες:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ