Ψάχνοντας τον Μόγλυ


mogli
Στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, η 1η Αγέλη Καβάλας κλήθηκε να βρει το Μόγλη ο οποίος στη προσπάθεια του να συναντήσει τα Λυκόπουλα χάθηκε μέσα στη Πόλη της Καβάλας.
Τα Λυκόπουλα, φυσικά, δημιούργησαν την δική τους εξερευνητική ομάδα για να κάνουν πράξη το ρητό τους «ΠΑΝΤΑ… ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ»  και ξεκίνησαν την αναζήτηση του Μόγλη.
Τα στοιχεία που έβρισκαν τους βοηθούσαν να έρθουν όλο και πιο κοντά του.
Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τους,έπρεπε να ξεπεράσουν και τα εμπόδια που συναντούσαν στο δρόμο τους.
Η επιτυχία φυσικά ήταν δεδομένη, τα λυκόπουλα κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια  και να βρουν το Μόγλη!

Κατηγορίες:1o Σ/Π ΚΑΒΑΛΑΣ, ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ