Προσκοπικό Συνέδριο & Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων στη Γ.Σ. (2015-2016)


tΞάνθη, 04/11/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15

Προς : όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Α.Μ.Θ.

Κοινοποίηση :Γενικό Έφορο
Βοηθό Γενικό Έφορο για την Αν. Μακεδονία και Θράκη

Θέμα : Προσκοπικό Συνέδριο &
Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων στη Γ.Σ. (2015-2016)

Αγαπητοί μου,

με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω τη σύγκληση του 1ου Προσκοπικού Συνεδρίου της Περιφέρειάς μας και σας ενημερώνω για επιμέρους θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή του.

Χρόνος
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, από 09:00 έως 19:00

Τόπος
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην πόλη της Ξάνθης και συγκεκριμένα στο Επιμελητήριο Ξάνθης (Βας. Κωνσταντίνου 1) και στην Προσκοπική Εστία Ξάνθης (Χατζησταύρου 8).

Οργανωτική Επιτροπή
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση 13/2014 η Ο.Ε.Σ. αποτελείται από τους παρακάτω Βαθμοφόρους: Ανθόπουλο Δημήτριο (Ξάνθη), Κομήτη Ευάγγελο (Καβάλα), Κωνσταντινίδη Νίκο (Δράμα), Παπακωνσταντίνου Αριστοτέλη (Ροδόπη), και Σταυρίδη Ελευθέριο (Έβρος).

Θέματα
1. Αξιολόγηση προσκοπικού έργου περιόδου 2013-2014
2. Η Προσκοπική Κίνηση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
3. Προσδιορισμός Στόχων – Ενεργειών περιόδου 2014-2015
4. Προτάσεις για το Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο
5. Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως μελών της Γ.Σ. του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για την περίοδο 2015-2016

Οικονομική συμμετοχή
Το ποσό της οικονομικής συμμετοχής ορίστηκε στα 5€ για κάθε Σύνεδρο. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του δείπνου μετά τη λήξη του Συνεδρίου, το οποίο θα καλυφθεί εξ ιδίων. Η Οργανωτική Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το κόστος να μην ξεπεράσει τα 10€/άτομο.

 •  Πρόγραμμα
  09:00 Άφιξη Συνέδρων – Ολοκλήρωση εγγραφών
  09:30 Έναρξη Συνεδρίου
  Χαιρετισμός Περιφερειακού Εφόρου
  Εκλογή Προεδρείου και Επιτροπής Πορισμάτων
  10:00 Παρουσίαση Θεμάτων (Α’ μέρος)
  Εισήγηση – Διευκρινιστικές ερωτήσεις – Τοποθετήσεις Συνέδρων
  (κλειστός κατάλογος ομιλητών)
  11:30 Διάλειμμα
  11:45 Παρουσίαση Θεμάτων (Β’ μέρος)
  Εισήγηση – Διευκρινιστικές ερωτήσεις – Τοποθετήσεις Συνέδρων
  (κλειστός κατάλογος ομιλητών)
  12:30 Κύκλοι Συζητήσεων
  13:30 Ελαφρύ γεύμα
  14:30 Ολομέλεια / Ανακοίνωση πορισμάτων
  Τροποποιήσεις – Ψηφοφορία – Τελικές αποφάσεις
  16:00 Διάλειμμα
  16:30 Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων στη Γ.Σ.
  18:00 Ελεύθερο Βήμα
  19:00 Λήξη εργασιών Συνεδρίου

Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα ακολουθήσει δείπνο.

Δικαίωμα συμμετοχής – Δήλωση ενδιαφέροντος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι που:

 • έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep) πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου και περιλαμβάνονται στον πίνακα Βαθμοφόρων που καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας.
 • έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2014-2015
 • έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη προηγούμενων Γ.Σ. (ετήσια συνδρομή Γ.Σ. 30€)
 • δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής, την οποία μαζί με τη συμμετοχή (βλ. παραπάνω) θα πρέπει παραδώσουν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής που προέρχεται από το νομό τους.

Ανάδειξη Μελών στη Γ.Σ.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23/2014 του Γενικού Εφόρου ένα εκ των θεμάτων του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη Βαθμοφόρων ως μελών της Γ.Σ. του Σ.Ε.Π. Οι λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο θέμα περιγράφονται στην ανωτέρω Εγκύκλιο στην οποία παραπέμπουμε. Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητάς του πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • είναι κάτοχοι Εντολής Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο e-sep) πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου
 • έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2014-2015
 • έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σ.Ε.Π. από συνδρομές ως μέλη προηγούμενων Γ.Σ. (ετήσια συνδρομή Γ.Σ. 30€)
 • δεν έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
 • έχουν διετή τουλάχιστο θητεία Βαθμοφόρου και
 • είναι κάτοχοι πτυχίου Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δηλαδή μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου, να έχουν υποβάλλει στην Οργανωτική Επιτροπή την υποψηφιότητά τους εγγράφως (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο). Υπεύθυνοι για την κατά νομούς παραλαβή των υποψηφιοτήτων ορίζονται τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Παρακαλούνται οι Αρχηγοί Συστημάτων να μεριμνήσουν άμεσα για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ως προς τις υπό έκδοση εντολές διοίκησης και την απογραφή των Βαθμοφόρων, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής και υποψηφιότητες.

Διανυκτέρευση

Όσοι Σύνεδροι επιθυμούν να βρίσκονται στην Ξάνθη από την προηγούμενη ημέρα, μπορούν να διανυκτερεύσουν στην Προσκοπική Εστία Ξάνθης. Για το λόγο αυτό παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον κ. Ανθόπουλο Δημήτρη (6980073606).

Εύχομαι κάθε επιτυχία τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου μας!
Με προσκοπικού χαιρετισμούς
Σωτήριος Δ. Στόικος
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 Αρχείο Ανακοίνωσης

Αιτήσεις:

 • Έντυπη δήλωση υποψηφιότητας στην ΓΣ/ΣΕΠ

2014_Δήλωση Υποψηφιότητας_pdf

2014_Δήλωση Υποψηφιότητας_doc

Κατηγορίες:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΑΜΘ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ