Ορισμός Local JOTA-JOTI Coordinator


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11

jota_2014

Κατόπιν της Ανακοίνωσης της Γ.Ε.78/2014 που στα πλαίσια της διοργάνωσης του J.O.T.A. (Jamboree-On-The-Air) Τζάμπορη των Αιθέρων και J.O.T.I. (Jamboree-On-The-Internet) Τζάμπορη στο Internet, οι Εφορείες Ειδικότητας Αεροπροσκόπων και Πληροφορικής της Γενικής Εφορείας  αναζητούν συνεργατές σε επίπεδο Περιφερειακών Εφορειών για τον ρόλο των Local JOTA-JOTI Coordinators.

Ορίζεται για την Περιφερειακή μας εφορεία ως Local JOTA-JOTI Coordinator  ο Αρχηγός της 2η Ομάδας Ναυτοπροσκόπων Κομοτηνής

Γεώργιος Στεφανίδης  (Α.Μ. Σ.Ε.Π. 20819)

e- mail : Stefanidakosatgmail.com  Τηλ: 6972300870

O Local JOTA-JOTI Coordinator είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη του JOTA-JOTI στα όρια της Περιφερειακής του Εφορείας και πιο συγκεκριμένα:

  • Συνεργάζεται με τους national coordinators JOTA – JOTI (Εφορείες Ειδικότητας Αεροπροσκόπων και Πληροφορικής Γενικής Εφορείας).
  • Συμμετέχει στο συμβούλιο της Περιφερειακής Εφορείας και συνεργάζεται με τους Εφόρους της φροντίζοντας για το συντονισμό και την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στο JOTA-JOTI.
  • Επικοινωνεί απευθείας με τους Αρχηγούς Συστημάτων της Π.Ε. για θέματα που αφορούν στο JOTA-JOTI.
  • Συντάσσει με τη βοήθεια των Συστημάτων που συμμετείχαν στο JOTA – JOTI και εισηγείται προς τους National JOTA – JOTI Coordinators την τελική αναφορά μετά το τέλος της δράσης.
  • Φροντίζει για την παροχή υποστήριξης σε θέματα που αφορά στο JOTA-JOTI προς τα προσκοπικά κλιμάκια, σε συνεννόηση με τον Περιφερειακό Έφορο και σε συνεργασία με τους National JOTA – JOTI Coordinators.
  • Υποστηρίζει τη συνεργασία και προωθεί κοινές δράσεις με φορείς που σχετίζονται γενικότερα με το JOTA-JOTI (ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι, σχολές πληροφορικής κ.λπ.).

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς και πολλά 73

Σωτήριος Δ. Στόικος

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αρχείο Ανακοίνωσης

Κατηγορίες:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ, JOTA-JOTI