62ο Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών ΠΕ Θεσσαλονίκης


Τζαμπορετο 62

Φέτος το 2014 συμπληρώνονται  62 χρόνια παράδοσης και ιστορίας.. μια ευτυχή συγκυρία φέρνει το 62ο Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών μαζί με την επέτειο των εκατοντάχρονων της  Περιφερειακής εφορείας Προσκόπων Θεσσαλονίκης.

Στο ταξίδι αυτό της μεγάλης περιπέτειας προσκαλούνε στελέχη και βαθμοφόρους από όλη την χώρα.

Με χαρά αποδεχόμαστε την Πρόσκληση.  Εφόσον υπάρχουν συμμετοχές από στελέχη και βαθμοφόρους ο συντονισμός και η οργάνωση  της αποστολής θα γίνει από τον Έφορο κλάδου Προσκόπων της Π.Ε. Χαράλαμπο Ηλιάδη.

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες καθώς και τις απαιτούμενες αιτήσεις.

ΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕ.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΕ ΑΟΠ ΑΛΛΩΝ ΠΕ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Κατηγορίες:ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ, ΤΖΑΜΠΟΡΕΤΤΟ