Εγκύκλιος Γ.Ε. 6 2014


Εγκύκλιος Γ.Ε.
6
2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 2014, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε τις κατωτέρω μεταβολές στη διοικητική δομή του Σ.Ε.Π.:

1. Άρση Λειτουργίας Εφορειών:

– Εφορεία Προσκόπων Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

– Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δράμας

– Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Έβρου

– Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Καβάλας

– Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ξάνθης

– Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ροδόπης

2. Ίδρυση Περιφερειακής Εφορείας:

Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

3. Υπαγωγή Συστημάτων των Περιφερειακών Εφορειών που αίρεται η λειτουργία τους στην νέα Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η ανωτέρω απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2014 και παρακαλείται ο Έφορος Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Δημήτριος Καβούκης όπως κινήσει άμεσα τις διαδικασίες Ανάδειξης Περιφερειακού Εφόρου και τακτοποιήσει τα θέματα που αφορούν στην Ακίνητη Περιουσία, στα Οικονομικά και στο Υλικό της νέας Περιφερειακής Εφορείας.

PDF Αρχείο Ανακοίνωσης

Κατηγορίες:ΠΑΛΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΘ