100 Χρόνια από την ίδρυση του 1ου Συστήματος Καβάλας


Προσκοποι100

Το 1914 κάτι καινούργιο ξεκίνησε στην πόλη μας. Κάτι πρωτόφαντο, που έμελε να γίνει τμήμα της ίδιας της Ιστορίας της. Η 1η Ομάδα Προσκόπων έγινε πραγματικότητα τον Μάρτη του 1914. Το  Σώμα Ελλήνων Προσκόπων «γεννήθηκε» στην πόλη μας.

Ιδρυτές του υπήρξαν οι αείμνηστοι Γεώργιος Παπαχριστόπουλος, γυμναστής και Αιμίλιος Φέσσας. Οι πρώτοι Πρόσκοποι οι οποίοι αποτέλεσαν τον πυρήνα ήταν οι:

Χαρίσης Χαράλαμπος, Ενωμοτάρχης

Πάρης Καραντονέλης, Υπενωμοτάρχης

Ευάγγελος Σαμουλή

Θωμάς Αθανασιάδης

Παύλος Φέσσας

Ντίνος Φέσσας, Ενωμοτάρχης

Κωνσταντίνος Τζοάννου

Τζων Ιωάννου

Αρχικά συντάχθηκε μια ομάδα. Η αθρόα προσέλευση των νέων προς εγγραφή και ο ενθουσιασμός τους ανάγκασε τους ιδρυτές να συστήσουν ακόμα μία. Κάθε ομάδα αποτελούταν από ενωμοτίες με επικεφαλής τους ενωμοτάρχες.

Οι Πρόσκοποι της Καβάλας, είναι σήμερα ένας από τους  παλαιότερους κοινωνικούς φορείς που λειτουργεί στην πόλη μας.

Στα 100 χρόνια ενεργής παρουσίας στην πόλη μας οι πρόσκοποι του 1ου Συστήματος και γενικότερα ο Προσκοπισμός ήταν παρόντες σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Μέσα στον αιώνα αυτό, προώθησαν την αδελφοσύνη, την αγάπη προς τον Θεό και την πατρίδα. Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις που θα γίνουν κατά την διάρκεια αυτής της χρονιάς στην όμορφη πόλη μας από το 1ο Σύστημα Προσκόπων στόχο έχουν να τιμήσουν όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, κουράστηκαν και κόπιασαν να μείνει ζωντανή αυτή η Ιδέα.

Αν έτυχε να είστε μέσα σε αυτήν την «παρέα», ελάτε να ξαναζήσουμε την περιπέτεια. Αν τυχαίνει να μην γνωρίζετε, ακόμα καλύτερα … Ελάτε να ταξιδέψετε μαζί μας…

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Βασίλειος Κατιρλιώτης

Α.Σ 1ο ΣΠΚ

Κατηγορίες:1o Σ/Π ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΚΑΒΑΛΑ, ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ, ΠΑΛΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΘ, ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ