Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 43η Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Αρχηγών Συστημάτων


1622572_10152179633814241_800312253_o

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Προσκοπικό κέντρο “Γέρακας” στην Ξάνθη από τις 24 μέχρι 26 Ιανουαρίου του 2014 η 43η Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Αρχηγών Συστημάτων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

998137_10202394429795967_740423555_n

Σύνθημα της Εκπαίδευσης ήταν «ν’ αγαπάς την ευθύνη»! Ενδεικτικό της ποιότητας, του επιπέδου και της αποτελεσματικότητας των Ελλήνων Προσκόπων.

Στόχος της Εκπαίδευση ήταν η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, υπευθυνότητας και αποτελεσματικότητας στους βαθμοφόρους του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης πλούσιο και ποικιλόμορφο, περιλάμβανε τόσο εισηγήσεις αλλά και διαδραστική βιωματική εκπαίδευση σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων μερικά εκ των οποίων ήταν «η οργάνωση και η διοίκηση ενός Προσκοπικού συστήματος», «η διαχείριση κρίσεων», η «αξιολόγηση του Προσκοπικού έργου», «η εξωστρέφεια και παρουσίαση της Προσκοπικής δραστηριότητας». Την 43η Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Αρχηγών Συστημάτων παρακολούθησαν 10 εκπαιδευόμενοι από την Περιοχή Ανατολικής – Μακεδονίας και Θράκης και διεύθυνε ο Αναπληρωτής Γενικός Έφορος κ. Δ.Μανίκης σε συνεργασία με εκπαιδευτές της περιοχής μας.

Κατηγορίες:Π.Κ. ΓΕΡΑΚΑΣ, ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ