Ανιχνευτικό Εργαστήριο Υπολογιστών.


Ο Κλάδος Ανιχνευτών της Εφορείας Περιοχής Αν. Μακεδονίας Θράκης διοργανώνει Ανιχνευτικό Εργαστήριο Υπολογιστών. Το Εργαστήριο θα γίνει στην Ξάνθη (στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Εφορείας Ξάνθης) την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 11.00 π.μ. Για λόγους έγκαιρου προγραμματισμού, παρακαλούνται οι Κοινότητες ή οι Ανιχνευτές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, να επικοινωνήσουν με την Έφορο Κλάδου Φανή Καραλούδα στο τηλέφωνο 6931584180.

22

Κατηγορίες:ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ, ΠΑΛΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΘ