Διαδικασία Ανάδειξης Π.Ε. Έβρου


Αγαπητοί μου,

 

όπως γνωρίζετε η θητεία του Περιφερειακού Εφόρου κ. Παναγιώτη Μεταξούδη λήγει στις 05/05/2013.

Κατόπιν αυτού καλώ, αφ’ ενός τους Βαθμοφόρους της Περιφερειακής Εφορείας Έβρου που έχουν Εντολή Διοικήσεως και διετή τουλάχιστον υπηρεσία Βαθμοφόρου και, αφ’ ετέρου, την Ε.Κ.Σ./Π.Ε. Έβρου, να προτείνουν υποψήφιους για τα καθήκοντα του Περιφερειακού Εφόρου μέχρι τις 19 Απριλίου 2013 στο e-mail της Εφορείας Περιοχής (epanmakthr@sep.org.gr) ή στην διεύθυνση Φιλελλήνων 13, Καβάλα.

Η προσπάθεια όλων θα πρέπει να κατευθύνεται για υπόδειξη των υποψήφιων κατάλληλων ατόμων που θα προσφέρονται να αναλάβουν το έργο αυτό, να διαθέτουν το χρόνο που χρειάζεται, να απολαμβάνουν της εκτιμήσεως της κοινωνίας και των τοπικών αρχών, να μπορούν να προάγουν το έργο των Βαθμοφόρων στην Περιφερειακή Εφορεία και να εκπαιδεύονται διαρκώς, όσο διαρκεί η θητεία τους στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Οι υποψήφιοι που θα προταθούν θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα βασικά προσόντα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διοίκησης (Μέρος 4ο, Κεφάλαιο 4):

 

  1. Ελληνική Ιθαγένεια
  2. Έμπρακτη προσήλωση στις αρχές, το σκοπό και τη μεθοδολογία του Σ.Ε.Π.
  3. Πνευματικές και σωματικές ικανότητες ανάλογες με την αποστολή τους
  4. Διοικητικές ικανότητες, ανάλογες με τα καθήκοντα που πρόκειται να τους ανατεθούν, όπως:

4.1.         Προγραμματισμό και οργάνωση

4.2.         Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα

4.3.         Πρωτοβουλία, δημιουργικότητα, κρίση

4.4.         Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

4.5.         Επικοινωνία και πειθώ

4.6.         Συνεργασία και ομαδική εργασία

4.7.         Ανάπτυξη συνεργατών

4.8.         Ικανότητα διαπαιδαγώγησης

4.9.         Απολαβή αποδοχής από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία

  1. Έχουν θετική αξιολόγηση του έργου τους σε προηγούμενη θητεία, στα ίσια καθήκοντα ή άλλα
  2. Πιστοποιητικό για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης
  3. Βεβαιωτικό παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων
  4. Ηλικία είκοσι τριών (25) έως πενήντα (55) ετών
  5. Έγγραφη αποδοχή της υποψηφιότητάς τους
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι διαθέτει λευκό ποινικό Μητρώο

 

Αν αναδειχθεί μέλος Ε.Κ.Σ. ή φιλοπρόσκοπος πρέπει εντός έξι (6) μηνών να αποκτήσει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα Βαθμοφόρου.

Οι υποψήφιοι που θα αποδεχθούν την υποψηφιότητά τους θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα με την υποψηφιότητά τους τριετές σχέδιο προγραμματισμού, δραστηριότητας και ανάπτυξης και ετήσιο πρόγραμμα για το πρώτο έτος των καθηκόντων τους στον Έφορο Περιοχής.

Η διαδικασία ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Απριλίου 2013 στις 12:00 στην έδρα της Περιφερειακής Εφορείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης του Περιφερειακού Εφόρου έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας Έβρου με Εντολή Διοίκησης και συνολική θητεία τουλάχιστον 36 μηνών η οποία να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον μήνες κατά το δωδεκάμηνο προ της αναδείξεως του Περιφερειακού Εφόρου.

Με την πεποίθηση ότι η επιδίωξη όλων μας στοχεύει στην ανάδειξη των ικανότερων για την προαγωγή του Προσκοπικού Έργου, σας καλώ να επιδείξετε την υπευθυνότητα που απαιτείται για την σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Δημήτρης Καβούκης

Έφορος Περιοχής Προσκόπων

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Αρχείο ανακοινώσης: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 01_04_2013

Κατηγορίες:ΠΑΛΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΘ