Ομάδα Προσκόπων

 

Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων

Βασική εγκύκλιος 002/2008 (Μεταβολές στην Πρόοδο Προσκόπου, στην Άμιλλα Ενωμοτιών και στην εκπαίδευση των Στελεχών της Ομάδας Προσκόπων)

Εκπαιδευτικό Υλικό Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκόπων –Box.net folder

Έντυπα Ομάδας

‘Εντυπο “Προγραμματισμός Ομάδας – Μηνιαίοι Στόχοι”

‘Εντυπο “Προγραμματισμός Ομάδας – Παιδαγωγικοί Στόχοι”

Έντυπο “Προγραμματισμός Ομάδας – Χρονική Κατανομή Παιδαγωγικών Στόχων”

Έντυπο “Αξιολόγηση Δράσης Προσκόπου”

Έντυπο “Χρεωστικό Υλικού Ενωμοτίας”