Κατασκηνώσεων – Μ Δ Υ

camping

Τον φάκελο της κατασκήνωσης τον συμπληρώνετε και τον αποστέλλετε στο mail: peamth@sep.org.gr 

Φακέλος κατασκήνωσης Λυκοπούλων

Φακέλος κατασκήνωσης Προσκόπων

Φακέλος Μεγαλής δράσης Ανιχνευτών

 

Έντυπα που σας είναι απαραίτητα για τις Αρχές και είναι καλό να τα έχετε μαζί κατά την διεξαγωγή της κατασκήνωσης . 

Α) το από 4.6.2008 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Σ.Ε.Π. (το οποίο αναμένεται σύντομα να ανανεωθεί),

Β) το υπ’ αριθμόν πρωτ. 518495/17-6-2010 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 

Γ) το υπ’ αριθμόν Δ27/9498/393 ΑΠΟ 10-4-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Επίσης πρέπει να έχετε όλα τα Δελτία υγείας μελών, τα οποία έχετε συγκεντρώσει στης αρχή της χρόνιας.

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

και πάντα πρέπει να δίνετε προσοχή στην τήρηση του

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ