Έντυπα Συστήματος

Έντυπα Συστήματος

 Έντυπα για τη συμμετοχή Μελών μας στον εορτασμό εθνικών επετείων

  • Επιστολή Α.Σ. προς Διευθυντές Σχολείων για τη διευκόλυνση συμμετοχής των Μελών μας σε παρελάσεις/καταθέσεις στεφάνων και
  • Ανακοίνωση 80/2008 του Γενικού Εφόρου με συνημμένη την Εγκύκλιο 92399/Γ2/14-07-2008 του Υπουργείου Παιδείας. 

Διαθέσιμα αρχεία:

  1. Επιστολή προς Διευθυντές, για συμπλήρωση (αρχείο word)
  2. Επιστολή προς Διευθυντές, συμπληρωμένο υπόδειγμα (αρχείο pdf)
  3. Ανακοίνωση Γ.Ε./Σ.Ε.Π. και Εγκύκλιος Υπουργείου (αρχείο pdf)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε σχετικό πρόβλημα με Διευθυντές σχολικών μονάδων, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τον Έφορο Διοίκησης.