ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Σ

Για την διευκόλυνση των Ε.Κ.Σ στην οικονομική τους διαχείρηση, παραθέτουμε μια αξιόλογη δουλειά:

Στοιχεία Οικονομικού Κανονισμού για Ε.Κ.Σ.