Ε. Ναυτοπροσκόπων

Έφορος Ναυτοπροσκόπων: Παναγιώτης Μεταξούδης  e-mail : efnautopeamth at sep.org.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΠΛΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ