Εκπαίδευσης

 

Έφορος Εκπαίδευσης:Διαλεκτός Δημήτριος Μεγγίδης   e-mail : efekpeamth at sep.org.gr

 

Ημερολόγιο εκπαιδεύσεων :   http://www.sep.org.gr/training_calendar

 

mathainw