Ανακοινώση_195_Ανάληψη προσωρινών καθηκόντων Αρχηγού 1ο Συστήματος Καβάλας

Ανακοινώση_195_Ανάληψη προσωρινών καθηκόντων Αρχηγού 1ο Συστήματος Καβάλας